Hopp direkte til innhold

Ofte stilte spørsmål om avgifter

Kystverket finansieres delvis gjennom avgifter fra fartøy som seiler i norsk farvann eller til norske havner. Dette omfatter losavgifter og sikkerhetsavgifter.

Ofte stilte spørsmål om avgifter

 • Bestilling av årsavgifter

  Betalingspliktige fartøy må bestille avgifter gjennom SafeSeaNet Norway før årsskiftet. Det vil bli utsendt faktura pr kvartal på grunnlag av bestillingen.

  Følgende årsavgifter kan bestilles:

  • Losberedskapsavgift (lospliktige fartøy)
  • Sikkerhetsavgift i Oslofjorden (Horten VTS)
  • Sikkerhetsavgift i Rogaland (Kvitsøy VTS)

  Fartøy som i inneværende år hovedsakelig seiler i lospliktig farvann vil få utstedt årsavgift for losberedskapsavgift for neste år automatisk. Dersom disse fartøyene er avgiftspliktige til en sjøtrafikksentral (VTS), må årsavgift for sikkerhetsavgift bestilles selv.

  Årsavgiften for losberedskapsavgift varierer etter fartøyets størrelse og tilsvarer mellom 36 og 46 anløp.

  Spørsmål om årsavgifter kan rettes til:

  Nordland losoldermannskap
  Postboks 183
  N-8551 LØDINGEN
  Telefon: +47 76 98 68 00
  E-post:  

  Spørsmål om avgift for enkeltseilaser rettes til den avdelingen som er oppgitt som referanse på fakturaen.

 • Fakturering

  Kystverket utsteder faktura for enkeltseilas på bakgrunn av innmeldte seilas for ikke-lospliktige fartøy, innmeldte seilas for lospliktige fartøy som seiler på farledsbevis, utførte losoppdrag, utstedelse/fornying/endring av farledsbevis, gjennomført farledsbevisprøve og avgiftspliktige seilas i VTS-områdene.

  Årsavgifter faktureres på bakgrunn av de årsavgiftene som kunden selv har bestilt i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet Norway, eller på grunnlag av at de tidligere år hovedsakelig har seilt som lospliktig i lospliktig farvann. Fakturagrunnlaget for enkeltseilas klargjøres lokalt og sendes ut sentralt.

  Den alminnelige forfallstiden er 30 dager fra fakturadato. Årsavgifter som bestilles nært opp til nytt avgiftsår eller i løpet av avgiftsåret har kortere betalingsfrist.

 • Betaling av avgifter

  Årsavgiften (både losavgifter og sikkerhetsavgift) betales terminvis, senest innen begynnelsen av hvert kvartal. Betalingspliktige fartøy er selv ansvarlig for å bestille årsavgift i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet i god tid før seilas blir gjennomført.

  Fartøy kan ta i bruk årsavgiftsordningen i løpet av avgiftsåret, men kan da ikke få ettergitt eller tilbakebetalt avgift for enkeltseilinger før betalingstidspunktet. Fartøy som tar i bruk årsavgiftsordningen i løpet av året, kan etter søknad til Kystverket betale 1/12 av årsavgiften pr. resterende og påbegynte måneder i året.

 • Meldeplikt

  Fartøy som ikke har benyttet statslos og som er pliktig til å betale losberedskapsavgift skal gi elektronisk melding om seilasen i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet Norway før seilasen foretas. Manglende opplysning om bruk av farledsbevis på lospliktige seilas vil medføre administrasjonsavgift.

  Lospliktige fartøy som hovedsakelig seiler innenfor grensen for avgiftsbelagt farvann eller mellom norske havner skal betale losberedskapsavgiften i form av årsavgift. Denne plikten er uavhengig av om fartøyet har los om bord.

 • Avgiftskalkulator

  Se vår avgiftskalkulator for å beregne hvor mye du må betale i losavgifter og sikkerhetsavgift. Når du oppgir nøkkeldata om et fartøy, seilas og sikkerhetssoner vil kalkulatoren regne ut hva man må betale i avgifter for et konkret oppdrag. Kalkulatoren er tilgjengelig i norsk og engelsk versjon.

 • Losavgifter

  Losavgiftene består av losberedskapsavgift, losingsavgift og farledsbevisavgift.

  Lospliktige fartøy som seiler i norsk farvann innenfor grunnlinjen skal betale losberedskapsavgift, og fartøy som nytter los skal i tillegg betale losingsavgift.

  Navigatører som skal ta farledsbevisprøve, eller som skal fornye, endre eller utvidet sitt farledsbevis må betale farledsbevisavgift.

  Losavgiftene er hjemlet i Forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift

  Les mer om losavgifter

 • Sikkerhetsavgift

  Sikkerhetsavgiften gjelder for fartøy som bruker farvann som er overvåket av en sjøtrafikksentral. Inntekter fra sikkerhetsavgiftOfene skal dekke lønns- og driftsutgifter ved sjøtrafikksentralene ved Brevik, Fedje, Horten og Kvitsøy.

  Sikkerhetsavgiften er hjemlet i Forskrift om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Horten, Brevik, Kvitsøy og Fedje, Vestfold og Telemark, Rogaland og Vestland

  Les mer om sikkerhetsavgift

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /
Til toppen