Hopp direkte til innhold

Hammerfest Ren Havn

Prosjektet Hammerfest Ren Havn er et samarbeid mellom Kystverket og Hammerfest kommune, der flere prosjekt er slått sammen til ett felles prosjekt.

Årsaken til sammenslåingen er at det ble avdekket betydelige synergier mellom Hammerfest kommunes miljøprosjekt i havna og Kystverkets to farleds- og fiskerihavnprosjekter Innseiling Forsøl og Fuglenes fiskerihavn. Samlet omtales de tre prosjektene som Hammerfest Ren Havn.

Hammerfest Ren Havn er et viktig miljø-, infrastruktur- og byutviklingsprosjekt, som både utvikler næringsgrunnlaget i Hammerfest havn med nye kaiareal, og fjerner miljøforurensinga i en av Norges mest forurensede havner. Hammerfest havn er et av de 17 prioriterte kyst- og fjordområdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. I tillegg bedrer prosjektet sjøsikkerheten og legger til rette for ytterligere næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl.

Prosjektet omfatter:

  • Utdyping av Fuglenes fiskerihavn
  • Utbedring av farleden inn til, og utdyping av, Forsøl fiskerihavn
  • Opprydning av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og bygging av en ny sentrumskai, der deponi for forurensa sediment innebygges i kaia

Hammerfest Ren Havn info.png

Samarbeid gir synergier

Hammerfest kommune har behov for masser for å fylle opp cellespuntdeponiet. Ved samarbeid kan Hammerfest kommune bruke massene fra Kystverkets prosjekter til dette, mens Kystverket på sin side slipper å bygge egne deponier for håndtering av sine mudringsmasser. I tillegg vil det være synergieffekter for rigg og drift, prosjekt- og byggeledelse, miljøovervåking og rapportering til myndighetene.

Finansieringsparter er Hammerfest kommune og Kystverket. Troms og Finnmark fylkeskommune (som har overtatt ansvaret for statlige fiskerihavner) har en finansieringsandel som forskutteres av Hammerfest kommune. Hammerfest kommune har søkt Miljødirektoratet om midler til fjerning av forurensningen i havna.

Kystverket vil være tiltakshaver og byggherre for samarbeidsprosjektet, med unntak av fiskerikai Fuglenes som er egen entreprise med Hammerfest havn som tiltakshaver/byggherre.

Tiltaket er bevilget oppstartsmidler i 2021 og arbeid med ferdigstillelse av prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag pågår. Prosjektet er planlagt med oppstart i løpet av 2021. Ferdigstillelse forventes i løpet av 2023.

Til toppen