Hopp direkte til innhold

Samfunnsøkonomisk analyse – veileder

Veilederen i samfunnsøkonomiske analyser er en sammenstilling av det metodiske rammeverket som skal legges til grunn for samfunnsøkonomiske analyser av tiltak innenfor Kystverkets virksomhetsområder.

Veilederen er skrevet som en håndbok som analytikere kan slå opp i for å finne den informasjonen de trenger for å gjennomføre analysen. Det forutsettes at brukerne av veilederen har grunnleggende kjennskap til samfunnsøkonomisk teori og analyser.

Veileder i samfunnsøkonomisk analyse-forside.JPG

Enkelte av metodene som presenteres i veilederen er under utvikling og det presiseres at det derfor utøves faglig skjønn i vurderingene som gjøres. Analytikeren som benytter metodene som er beskrevet i denne veilederen må selv stå til ansvar for sine faglige vurderinger og modellresultater.

Veilederen er utarbeidet av Menon Economics i samarbeid med Kystverket. I 2019 ble beregningsmodellen FRAM lagt over fra excel til Python. I denne overgangen ble en del grunnlagsdata oppdatert. Denne veilederen er ikke ajourført etter overgangen til Python.

Søkeresultat

Last ned Veileder samfunnsøkonomisk analyse

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert
Til toppen