Hopp direkte til innhold
Sortering på

Søkeresultat

Norsk fyrliste beskriver maritime navigasjonsmerker som gir lyssignaler på land og i sjøen, samt...

Fag Publisert Oppdatert

I 2021 skal vi gjøre farleia dypere og bredere ved Grunnesundsholmen i Nordra Sundet, vest for...

Fag Publisert Oppdatert

Den 9. februar 1945 fant det sted en historisk unik ubåtjakt i farvannet utenfor Bergen. Jakten...

Fag Publisert Oppdatert

Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot akutt forurensning som kan inntreffe eller medfør...

Fag Publisert Oppdatert

Fartøya i Kystverkets reiarlag utfører oppgåver innan nybygging, vedlikehald og drift av...

Artikkel Publisert Oppdatert

På en forblåst holme, like ved fiskeværet med samme navn; 15 km vest for Kristiansund på Nordmøre...

Artikkel Publisert Oppdatert

Farleisprosjektet Innseiling Grenland skal gi bedre framkommelighet og økt sikkerhet for...

Fag Publisert Oppdatert

20. oktober 2017 var det 150 år sidan lykta i fyret på Ona lyste for første gong.

Artikkel Publisert Oppdatert

Standarden for de norske flytende sjømerkene, bøyer og staker, er i tråd med IALAs maritime...

Fag Publisert Oppdatert

I september 2017 markerte de at det er 250 år siden det første kullfyret ble tent på Runde.

Artikkel Publisert Oppdatert

Svalbardmiljøloven har som formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det...

Fag Publisert Oppdatert

Utsira fyr markerte 175 år med å tenne det gamle fyrlinseapparatet fra 1890.

Artikkel Publisert Oppdatert

På denne siden kan du lese om de statlige aksjonene som har vært gjennomført siden 2002.

Fag Publisert Oppdatert

I kommende år skal vi legge om sektorene på cirka 1900 fyrlykter, såkalte sektorlykter. Lyktene...

Artikkel Publisert Oppdatert

Kontaktinformasjon for henvendelser angående maritim sikring.

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket er en offentlig etat, og følger Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket er ein ung etat, men med lange og stolte tradisjonar.

Fag Publisert Oppdatert

Langs norskekysten ligger det flere skipsvrak. Kystverket har ansvar for akutt forurensning fra...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket har en rekke ressurser som kan tas i bruk ved akutt forurensning.

Fag Publisert Oppdatert

Vår visjon er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste. Er det noko du vil...

Artikkel Publisert Oppdatert

Her beskriver vi hvordan Kystverket samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg...

Artikkel Publisert Oppdatert

Kystverket deltar i en rekke internasjonale fora innenfor våre fagområder.

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket er inndelt i funksjonar eller verksemdsområder (funksjonsorganisering), med...

Artikkel Publisert Oppdatert

Kystverket gjennomfører kurs, øvelser og seminarer for å styrke kunnskap og håndtering i...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt...

Artikkel Publisert Oppdatert

Hva er trygg måte å sende informasjonen din på? Hvilke kanaler skal du bruke?

Fag Publisert Oppdatert

Her kan du lese om hvilke statlige aktører og etater Kystverket samarbeider med for å ivareta den...

Fag Publisert Oppdatert

Ubåtvraket U-864 ble funnet i mars 2003, og Kystverket har siden det gjennomført flere...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket er miljøvernmyndighet på Svalbard når det gjelder akutt forurensning eller fare for...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet, som vi jamleg rapporterer til. Her finn du...

Artikkel Publisert Oppdatert

Kystverket er koordinator for NAVAREA XIX med ansvar for å sende navigasjonsvarsler for...

Fag Publisert Oppdatert

Alle havner og havneanlegg som omfattes av regelverket om maritim sikring må godkjennes av...

Fag Publisert Oppdatert

Gjenfrosne eller isete farvann og ising på fartøy skaper utfordringer for skipstrafikken.

Fag Publisert Oppdatert

Alle statlige etater har et selvstendig ansvar for å dokumentere sin historie og å ta vare på...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket og Fiskeridirektoratet har en felles analyseenhet som utfører analyser av skipstrafikk...

Fag Publisert Oppdatert

Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og...

Fag Publisert Oppdatert

Farledsnormalen er en intern instruks for Kystverket som skal brukes av ansatte som arbeider med...

Fag Publisert Oppdatert

Det tyske ubåtvraket U-864 fra 2. verdenskrig ligger utenfor Fedje i Hordaland. Vraket ble funnet...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket vil bidra til å gjøre Norge til en ledende nasjon i utprøvingen av autonome løsninger...

Fag Publisert Oppdatert

Et politisk nøytralt forbund for pensjonister som har vært ansatt i Kystverket.

Artikkel Publisert Oppdatert

Tema for Kystverkets forskningsarbeid er gjerne knyttet til bekjempelse av akutt forurensning,...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket har utformet prognoser for skipstrafikk og anløp til norske havner frem til 2050. For...

Fag Publisert Oppdatert

Driver du en virksomhet som kan føre til akutt forurensning? Da må du sørge for beredskap for å...

Fag Publisert Oppdatert

Takk for din henvendelse. Vi behandler reservasjoner fortløpende. Du hører fra oss innen fem...

Artikkel Publisert Oppdatert

Loser og losaspiranter må ha gyldig helseerklæring fra sjømannslege for å kunne gjøre tjeneste so...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket tilbyr historiske AIS-data, men også AIS-data i sanntid - enten som AIS-rådata eller e...

Fag Publisert Oppdatert

Under dette punktet finner du omtale av innsigelse, og hvorfor Kystverket i enkelte tilfeller går...

Fag Publisert Oppdatert

Ved hendelser som medfører fare for et større tilfelle av akutt forurensning kan Kystverket...

Fag Publisert Oppdatert

Her finn du eldre nyheitssaker om Stad skipstunnel frå kystverket.no

Artikkel Publisert Oppdatert

Farvannsskilt gir veiledning til dem som ferdes på sjøen. Her er en oversikt over gjeldende...

Fag Publisert Oppdatert

Last ned KystVær-appen og få nøyaktige og oppdaterte vindmålinger for 120 utsatte strekninger lan...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket utgir et nyhetsbrev med tema maritim sikring. Det utgis fire ganger i året.

Fag Publisert Oppdatert

Lov av 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) har som...

Fag Publisert Oppdatert

LRIT-pliktige fartøy må rapportere nye eller fornyede LRIT-sertifikater til Kystverket.

Fag Publisert Oppdatert

Lostjenesten har utarbeidet ulike lokale begrensninger og retningslinjer som grunnlag for hvert...

Fag Publisert Oppdatert

ArcticInfo.no gir sjøfarende informasjon om seilingsforhold i arktiske farvann, og beslutningsstø...

Fag Publisert Oppdatert

Tranøy fyr har lyst lei inn Vestfjorden i over 150 år.

Artikkel Publisert Oppdatert

Kystverket har inngått en rekke internasjonale samarbeidsavtaler som er knyttet opp mot bekjempel...

Fag Publisert Oppdatert

Akvakulturanlegg er et søknadspliktig tiltak etter havne- og farvannsloven.

Fag Publisert Oppdatert

Kystvakten har ansvaret for den operative delen av slepeberedskapen, etter avtale med Kystverket.

Fag Publisert Oppdatert

SafeSeaNet Norway er skipsfartens meldingsportal til norske myndigheter og havner.

Fag Publisert Oppdatert

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle dette på nødnummer 110 (brannvesenet). For...

Fag Publisert Oppdatert

Her finner du informasjon om brukertilgang og hvor du kan få hjelp hvis du har problemer med elle...

Fag Publisert Oppdatert

Alle deltakerlandene var til stede da Kystverket inviterte til workshop i Horten.

Artikkel Publisert Oppdatert

E-navigasjon er en global strategi utviklet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge til rette...

Artikkel Publisert Oppdatert

Kystverket leder gjennomføringen av BarentsWatch-senteret. Dette skjer gjennom Kystverkets «Sente...

Fag Publisert Oppdatert

Her finner du en oversikt over rammer, retningslinjer, føringer mv. som Kystverket må forholde se...

Fag Publisert Oppdatert

Hovedregelen er at alle fartøy på 70 meter eller mer og passasjerfartøy på 50 meter eller mer er...

Fag Publisert Oppdatert

Farledsbevis er et sertifikat som gir navigatører lov til å seile i et spesifikt farvann med et...

Fag Publisert Oppdatert

Her finner du Kystverkets profilhåndbok, samt filer med logo og andre profilelement.

Fag Publisert Oppdatert

Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonalt standardisert...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket er i samarbeid med Bodø Havn KF i full gang med utvidelse av terminalkaia i Bodø.

Fag Publisert Oppdatert

Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket har ansvar for det nasjonale AIS-nettverket AIS Norge, som gir kontinuerlig oversikt a...

Fag Publisert Oppdatert

Gjennom historien er det bygget over 200 fyrstasjoner i Norge, men det har aldri vært mer enn drø...

Fag Publisert Oppdatert

Prosjektet Hammerfest Ren Havn er et samarbeid mellom Kystverket og Hammerfest kommune, der flere...

Fag Publisert Oppdatert

Sjøtrafikkforskriften inneholder seilingsregler i bestemte farvann langs kysten og ved Svalbard,...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket har ansvaret for å følge opp at regelverket om sikker lasting og lossing av bulkskip...

Fag Publisert Oppdatert

AIS ble i utgangspunktet etablert som et antikollisjonssystem for fartøy. I dag har AIS et enda...

Fag Publisert Oppdatert

Er det noe du lurer på om Stad skipstunnel? Her har vi samlet en del spørsmål som vi ofte får, sa...

Fag Publisert Oppdatert

For å styrke ei sikker og framkomeleg innsegling til Florø og ved Mortingbåen, sette Kystverket i...

Fag Publisert Oppdatert

Navigatører må avlegge farledsbevisprøve for å få farledsbevis klasse 1, 2 eller 3.

Fag Publisert Oppdatert

Du kan søke om nytt, utvidet eller endret farledsbevis i systemet SafeSeaNet Norway.

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket finansieres delvis gjennom avgifter fra fartøy som seiler i norsk farvann eller til...

Fag Publisert Oppdatert

Dette er RSO'er som per i dag er godkjente sikringsvirksomheter til å utføre sårbarhetsvurderinge...

Fag Publisert Oppdatert

Farledsbevisordningen er hjemlet i Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskri...

Fag Publisert Oppdatert

I forbindelse med overføringen av fiskerihavnansvaret til fylkeskommunene utarbeidet Kystverket...

Fag Publisert Oppdatert

Fartøy som bruker lostjeneste, farledsbevistjeneste og sjøtrafikksentralenes tjenesteområder må...

Fag Publisert Oppdatert

Her finner du alle lokale fartsforskrifter som er gitt med hjemmel i tidligere havne- og...

Fag Publisert Oppdatert

Her finner du en rekke publikasjoner om oljevern og miljøberedskap.

Fag Publisert Oppdatert

En global strategi er utviklet i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO, for å legge tilrette for...

Fag Publisert Oppdatert

På routeinfo.no kan navigatører laste ned referanseruter for navigasjon til havner, og få viktig...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket tilbyr to alternativer for transport av los til og fra fartøy, med losbåt og helikopter.

Fag Publisert Oppdatert

Treng du å kome i kontakt med nokon om Stad skipstunnel? Her finn du kontaktinformasjonen til...

Fag Publisert Oppdatert

In situ brenning (ISB) er en metode for å håndtere akutt oljeforurensning. Brenning av oljen skje...

Fag Publisert Oppdatert

Sjøtrafikksentraltjenesten (VTS) tilbyr tre typer tjenester, basert på nasjonalt regelverk og...

Fag Publisert Oppdatert

Se hvilke krav og vilkår som gjelder for lospliktig seilas med farledsbevis.

Fag Publisert Oppdatert

Når man driver havnevirksomhet må man forholde seg til et sett av regler og plikter.

Fag Publisert Oppdatert

Sjøtrafikkdata er tilgjengelig og søkbar for alle i Kystverkets datavarehus, Kystdatahuset.

Fag Publisert Oppdatert

Kystverkets DGPS-tjeneste (Differential Global Positioning System) leverer korreksjonssignaler ti...

Fag Publisert Oppdatert

Vi markerer lostenesta sitt 300-jubileum i juni og august 2021, eitt år på etterskudd.

Fag Publisert Oppdatert

Losingsavgift må betales når fartøyer nytter statslos, og kommer i tillegg til losberedskapsavgif...

Fag Publisert Oppdatert

Sorbenter samler og separerer olje fra vann, og brukes ofte ved aksjoner mot akutt forurensning....

Fag Publisert Oppdatert

Bremstein fyrstasjon ligg ytterst i havgapet i Steinan på Helgelandskysten. Den vart reist for å...

Artikkel Publisert Oppdatert

Det norske regelverket for maritim sikring bygger på internasjonalt regelverk fra FN og EU. Her...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Blant anne...

Fag Publisert Oppdatert

Kommunestyret selv kan fastsette forskrift om saksbehandlingsgebyr for kostnader kommunen har til...

Fag Publisert Oppdatert

Tiltak i innseilingen til Kragerø skal sikre fremkommelighet og sikkerhet i farvannet. Dersom...

Fag Publisert Oppdatert

Testing av nye typer oljevernutstyr er et viktig element i Kystverkets arbeid med å videreutvikle...

Fag Publisert Oppdatert

Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier....

Fag Publisert Oppdatert

Det kan være mer utfordrende å aksjonere på et oljeutslipp av lavsvovel-drivstoff enn å aksjonere...

Fag Publisert Oppdatert

Standarden for norske flytende sjømerker, bøyer og staker, er i tråd med IALA’s maritime...

Fag Publisert Oppdatert

Av hensyn til fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket gjøre innseilingen t...

Fag Publisert Oppdatert

Innsegling Bulandet er eit utdjupings- og merkeprosjekt som skal gjere farleia gjennom Hovdesunde...

Fag Publisert Oppdatert

Årets seminar om beredskap mot akutt forurensning går av stabelen 2. og 3. november.

Fag Publisert Oppdatert

Ny havne- og farvannslov ble vedtatt 21. juni 2019 og gjelder fra 1. januar 2020. Loven erstatter...

Fag Publisert Oppdatert

Våren 2016 ble det bygd en støttefylling ved ubåtvraket U-864 for å sikre området. Støttefyllinga...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket planlegger utdyping av innseilingen til Leirpollen i Tana. Samtidig merkes også farled...

Fag Publisert Oppdatert

Kulde og is gir utfordringer for oljevernberedskapen. Kystverket og oljevernindustrien har de sis...

Fag Publisert Oppdatert

Det er knappe 2000 fyrlykter langs norskekysten. De aller fleste er satt opp for å gi lys i...

Fag Publisert Oppdatert

Langs kysten vår ligger både fyr og andre eiendommer som Kystverket må ta vare på.

Feature Publisert Oppdatert

Skipstrafikken kan måles i antall skipspasseringer over en passeringslinje. Dette gir en nøyaktig...

Fag Publisert Oppdatert

Sjøtrafikksentralene er bemannet av maritime trafikkledere 24 timer i døgnet, året rundt. Alle...

Feature Publisert Oppdatert

Sjøtrafikksentralane gir seglingsklareringar til fartøy før dei kjem inn i tenesteområda til...

Fag Publisert Oppdatert

Statistikken viser seilas med lospliktige skip fra utlandet til Norge, mellom norske havner og fr...

Fag Publisert Oppdatert

Du kan bestille los elektronisk i meldingssystemet SafeSeaNet Norway.

Fag Publisert Oppdatert

Kystinfo viser en samling kartlag med data og informasjon om marine og maritime interesser.

Fag Publisert Oppdatert

Dispergering er en metode for å bekjempe oljeutslipp, der hensikten er å løse opp oljen og flytte...

Fag Publisert Oppdatert

De er kanskje avbemannet, men interessen for å overnatte på et fyr er det ingenting å si på.

Feature Publisert Oppdatert

Er du navigatør med en viss fartstid og erfaring kan du søke om å bli tatt opp i Kystverkets eget...

Fag Publisert Oppdatert

Fiskerihavner langs kysten vår skifter nå eiere. Et nytt kapitel for en svært viktig del av...

Feature Publisert Oppdatert

Det er analysert flere typer marint drivstoff for å kartlegge oljeegenskapene som vil gjøre seg...

Fag Publisert Oppdatert

På Larvikkysten, ligger de skumle Rakkebåene – en av de mest utfordrende passasjene langs kysten ...

Artikkel Publisert Oppdatert

Losformidlingssentralene er skipsfartens kontaktpunkt ved seilas til og fra norske havner og i...

Fag Publisert Oppdatert

Norge og Russland har etablert skipsrapporteringssystemet Barents Ship Reporting System (Barents...

Fag Publisert Oppdatert

Norges nordligste fastlandsfyr står støtt ved det brutale nordishavet. Du finner det på 71°Nord -...

Artikkel Publisert Oppdatert

Havne- og farvannsloven § 36 gir kommunen adgang til å finansiere bestemte offentlige oppgaver...

Fag Publisert Oppdatert

Havnestrukturen i Norge er desentralisert og styres av markedet. Skipsfarten anløper over 3 000...

Fag Publisert Oppdatert

Opplag av fartøy eller oljeinstallasjoner skjer når fartøyet mv. i en lengre periode ligger...

Fag Publisert Oppdatert

Cruiseskip, passasjerferger, ekspedisjonsskip, skoleskip og seilskuter som går i internasjonal fa...

Fag Publisert Oppdatert

Sjøtransport utgjør et svært viktig transporttilbud, for Norge som for verden forøvrig. 90 prosen...

Fag Publisert Oppdatert

Norge har tradisjonelt hatt en sjønær lokalisering av befolkning og næringsliv, noe som har medfø...

Fag Publisert Oppdatert

Ved innseglinga til Florø klorer eit hus seg til eit skjer. På alle sider ligg sjø. I over 150 år...

Artikkel Publisert Oppdatert

Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder også på Svalbard.

Fag Publisert Oppdatert

Sikkerhetsavgiften gjelder for fartøy som bruker farvann som er overvåket av en sjøtrafikksentral.

Fag Publisert Oppdatert

Bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområder er regulert av sjøtrafikkforskriften. Forskriften...

Fag Publisert Oppdatert

Etterretning for sjøfarende (Efs) er en informasjonstjeneste fra Kartverket, Sjødivisjonen. I Efs...

Fag Publisert Oppdatert

Farledsbevisavgiften er gjeldende ved gjennomføring av en praktisk og teoretisk prøve for...

Fag Publisert Oppdatert

Midt inne på den langstrakte og idylliske øya Jomfruland utenfor Kragerø kneiser to fyrtårn høyt...

Artikkel Publisert Oppdatert

Fartøy som frivillig nytter statslos er pliktig til å betale både losingsavgift og losberedskapsa...

Fag Publisert Oppdatert

Det er ikke høyere kvikksølvinnhold i fisk og skalldyr ved U-864 enn andre steder på kysten.

Til toppen