Hopp direkte til innhold
Sortering på

Søkeresultat

data.kystverket.no

Åpne data fra Kystverket som kan benyttes av interne og eksterne brukere.

Kystinfo beredskap

Kystverkets kartløsning for arbeid med hendelser med akutt forurensning.

Kystvarsler

Navigasjonsvarsler for norskekysten og kysten av Svalbard.

NAVAREA XIX-varsler

Navigasjonsvarsler for Norskehavet, Grønlandshavet og vestre del av Barentshavet.

Kystinfo

Kystverkets kartløsning på nett.

Havbase

Statistisk havområdeovervåkning av skipstrafikk, med posisjonsdata fra AIS.

Kystreise

Formidling av kystens maritime kulturhistorie i en karttjeneste.

ArcticInfo

Se viktig informasjon om arktiske farvann for trygg ferdsel i nordområdene.

SafeSeaNet Norway

Bestill los og send myndighetspålagte ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.

Kystdatahuset

Søk og last ned sjøtrafikkdata om skipsbevegelser, seilingsmønster, trafikktyper og skipsanløp.

Til toppen