Hopp direkte til innhold

Statistikk om skipspasseringer

Skipstrafikken kan måles i antall skipspasseringer over en passeringslinje. Dette gir en nøyaktig og intuitiv forståelse av skipstrafikken og endring over tid.

Kystverket har i www.havbase.no definert flere passeringslinjer fra den engelske kanal til grensen til Russland, som gjør det mulig å lage tidsserier for skipspasseringer. Som eksempler vises tidsserier knyttet til fem passeringslinjer hvor summen av alle passeringer uavhengig av skipstype og retning er med:  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Skagerrak Lindesnes Hanstholm 50 674 51 879 52 122 52 087 55 092 55 010 53 867 53 820
Oslofjorden Kragerø - Halden 23 616 23 440 24 260 25 049 25 299 25 488 25 313 25 340
Stad 21 537 21 006 21 267 21 050 20 469 20 971 20 753 21 215
Vestfjorden 12 959 13 310 13 290 12 974 12 937 13 802 13 295 13 933
Grensen mot Russland 3 597 3 464 3 451 3 756 4 443 3 995 4 303 5 616

 

Fra 2018 til 2019 ligger antallet skipspasseringer stabilt i Skagerrak og ytre Oslofjorden. Antallet skipspasseringer øker moderat mellom nevnte år ved Stad med 2,2 prosent og i Vestfjorden med 4,8 prosent. Den sterke økningen ved passeringslinjen «Grensen mot Russland» skyldes hovedsakelig mange passeringer av mindre fiskefartøy.

Disse fem passeringslinjene er plukket ut for å fokusere på viktige områder, samt illustrere hvilken informasjon som kan hentes ut på tilsvarende måte på alle de andre definerte passeringslinjene som blir oppdatert hver måned i www.havbase.no, og tilrettelagt for årlige tidsserier her på Kystverkets internettsider.

Se lenke til excelfil hvor alle passeringslinjer er inkludert og hvor en kan filtrere på både passeringslinje, skipstype, skipsstørrelse og retning. For metodikk og feilkilder se metadata (under).

Til toppen