Hopp direkte til innhold

Varsle om Korona-smitte

Både fører av skip og havnen er pliktige å umiddelbart varsle helsemyndighetene ved utbrudd, eller mistanke om utbrudd, av koronavirus om bord på et fartøy.

Alle fartøy som skal gjøre registreringer i SafeSeaNet må nå bekrefte at det ikke er påvist eller mistanke om smitte om bord. Dersom skipet ikke kan bekrefte dette, skal varsel gis til Vardø sjøtrafikksentral.

Varsle Vardø sjøtrafikksentral på 78 98 98 98 som vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlege i kommunen fartøyet først anløper

Varsle Folkehelseinstituttet på telefon 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på 21 07 63 48 (smittevernvakta)

Videre håndtering av saken ligger til helsemyndighetene.

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

 

Til toppen