Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Innovasjonskonferansen 2016

Husk å melde deg på Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016 innen fredag 26. august på for å få med deg siste nytt om e-navigasjon. Torsdag 1.september samles maritime aktører i Oslo for å få innblikk i nye produkter og tjenester som begynner å ta form innen digital utveksling av informasjon mellom skip og myndigheter.

Siste nytt

Facebook

Twitter