ØVELSE SCOPE 2017

ØVELSE! ØVELSE! ØVELSE! A chemical tanker has collided with an oiltanker outside Langesund in Telemark.

Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

SCOPE 2017

Historisk oljevernøvelse gjennomføres i Skagerrak: SCOPE 2017. Tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjør at Kystverket 26. og 27. september 2017 vil gjennomføre den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie.

Siste nytt

Facebook

Twitter