Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Nå kan du søke tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø

(Illustrasjonsfoto: Kystverket/Olav Helge Matvik)

Inntil 124 millioner kroner er tilgjengelig i årets utlysning, i ordningen som skal bidra til at det etableres nye godsruter som flytter godstransport fra vei til sjø.

Siste nytt

Facebook

Twitter