Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Ny versjon av SafeSeaNet

En ny versjon av meldingstjenesten SafeSeaNet Norway lanseres torsdag 27. september. Den nye versjonen omfatter ny funksjonalitet, samt forbedret og enklere brukergrensesnitt.

Siste nytt

Facebook

Twitter