Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Tide Carrier: Statlig aksjon avsluttet

Kystverket erklærte oppfølgingen av havaristen Tide Carrier ved Feistein på Jæren for statlig aksjon ledet av Kystverket fra kl. 1618 onsdag 22. februar. Statlig aksjon ble avsluttet kl 0900 torsdag 23. februar.

Siste nytt

Facebook

Twitter