Publisert: , Oppdatert:
- John-Morten Klingsheim

Bølge- og strømvarsel for hele norskekysten

Kystverket har utviklet en egen bølge- og strømvarslingstjeneste. Informasjonen den gir gjøre det lettere og tryggere for sjøfarende å navigere i kystområder. Fra nå av dekker den hele norskekysten.

Sjekk Bølgevarselet før du legger ut.

Kystverket har utviklet en egen bølge- og strømvarslingstjeneste. Informasjonen den gir gjøre det lettere og tryggere for sjøfarende å navigere i kystområder. Fra nå av dekker den hele norskekysten.


Bølgevarsel for farleder gir prognoser for bølgehøyde, -periode og -retning inntil 60 timer frem i tid. Tjenesten er et nyttig hjelpeverktøy både for hurtigbåter og ferjer og fritidsbåter og annen kysttrafikk. Basert på varslene kan passasjertrafikken på et tidlig stadium vurdere om det er sikkert å ferdes i områdene, eller om det er behov for alternativ transport på land.

Bruk av bølgevarselet kan også gi en miljøgevinst ved at seilaser kan planlegges mer effektivt, og bidra til redusert forbruk av drivstoff. Varselet gir også god informasjon for havbruksnæringen og andre kystnæringer.

Oppgradert tjeneste

Bølgevarseltjenesten har vært i kontinuerlig utvikling siden 2003, og dekker fra mars 2017 hele norskekysten. Varselet presenteres gjennom BarentsWatch sin brukervennlige kartløsning. BarentsWatch benytter moderne teknologi som presenterer informasjonen tilpasset både pc, nettbrett og mobil. På sikt vil informasjonen kunne vises direkte på kartplottere ombord på båtene. At varslene leveres på åpne formater gir også grunnlag for digitalisering av prosesser der bølge- og strøminformasjon er aktuelt for effektive og sikre operasjoner.

Tett samarbeid

Varslene er utviklet av Uni Research Polytec i tett samarbeid med Kystverket/BarentsWatch. Brukertesting har vært en viktig del av utviklingen. Varslene baserer seg på havmodeller fra Meteorologisk Institutt og NOAA samt videreutvikling av metoder fra SINTEF og US Corps of Engineers m.fl. Modeller og metoder er under kontinuerlig utvikling i samarbeid med Meteorologisk Institutt.

Egne varsel for spesielt utfordrende områder

Bølgevarsel for farleder dekker hele norskekysten. Varslene gis for farleder med ferge- og hurtigbåttrafikk langs hele kysten, og områder med mye fritidsbåttrafikk. I tre områder der bølgeforhold er særlig utfordrende, Stad, Hustadvika og Værøy/Røst, tilbyr vi også også spesialvarsel for kryssende bølger. 

Strømvarselet for Saltstraumen varsler hvor kraftig strømmen er på max, og periode for strømslakk hvor strømmen forventes under 3 knop. 

Siste nytt