Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Avhending av statlege fiskerihamner

Giskeødegård fiskerihavn

Kystverket skal avhende statlege fiskerihamner som ikkje lenger er i bruk som fiskerihamner. Her kjem ei oversikt over kva for fiskerihamner som er klare for sal.

Siste nytt

Facebook

Twitter