Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Havarert tråler på Svalbard

Foto: Kystverket/Kystvakta

Fredag 28. desember 2018 grunnstøtte tråleren "Northguider" på Svalbard. Mannskapet på 14 ble evakuert, og ingen ble skadet. Kystverket fører tilsyn med skipseiers tiltak på havaristen, og samarbeider tett med rederiet som eier båten (Opilio AS), innleid bergingsselskap og sysselmannen på Svalbard om bergingsoperasjonen.

Siste nytt

Facebook

Twitter