Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Feirer med lys i fyret

Utsira fyr markerte 175 år med å tenne det gamle fyrlinseapparatet fra 1890.

Siste nytt

Facebook

Twitter