Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Einar Vik Arset ny kystdirektør

Einar Vik Arset. (Foto: Tony Hall)

I statsråd i dag, 19. oktober, ble Einar Vik Arset åremålsbeskikket for seks år som direktør for Kystverket. Arset kommer fra stillingen som rådmann i Ulstein kommune.

Siste nytt

Facebook

Twitter