Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Den statlige aksjonen er avsluttet

Det havarerte skipet er nå trygt i havn i Ålesund, og den statlige aksjonen ble avsluttet kl 1700.

Kystinfo

Siste nytt

Facebook

Twitter