Hopp direkte til innhold

Sjøtrafikksentraltjenesten

Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonalt standardisert tjeneste, som i Norge er driftet av Kystverket. VTS-tjenesten skal bidra til sikker og effektiv navigasjon og verne om miljøet.

 • Seilingsregler

  Sjøtrafikkforskriften inneholder seilingsregler i bestemte farvann langs kysten og ved Svalbard, der flere er i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder. I tillegg gjelder egne seilingsregler om trafikkseparasjonssystem og anbefalte ruter i norsk økonomisk sone.
 • Sjøtrafikksentraltjenester

  Sjøtrafikksentraltjenesten (VTS) tilbyr tre typer tjenester, basert på nasjonalt regelverk og internasjonale standarder og anbefalinger.
 • Analyseenheten i Vardø

  Kystverket og Fiskeridirektoratet har en felles analyseenhet som utfører analyser av skipstrafikk for å avdekke uønskede eller ulovlige aktiviteter i havområdene.
 • Jobb som maritim trafikkleder

  Sjøtrafikksentralene er bemannet av maritime trafikkledere 24 timer i døgnet, året rundt. Alle maritime trafikkledere har lang erfaring som skipsførere og overstyrmenn.
 • Om sjøtrafikksentraltjenesten

  Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonalt standardisert tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bidra til sikker og effektiv navigasjon og verne om miljøet i kystsonen.
 • Sikkerhetsavgift

  Sikkerhetsavgiften gjelder for fartøy som bruker farvann som er overvåket av en sjøtrafikksentral.

Nyttige tjenester

 • SafeSeaNet Norway

  Bestill los og send ankomst- og avgangsopplysninger til myndigheter og havner.

 • Kystvarsler

  Navigasjonsvarsler for norskekysten og kysten av Svalbard.

 • ArcticInfo

  Se viktig informasjon om arktiske farvann for trygg ferdsel i nordområdene.

Andre aktuelle tema

Relaterte artikler

Til toppen