Hopp direkte til innhold

Kystverkets personvernerklæring

Her beskriver vi hvordan Kystverket samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger, og hvilke rettigheter du har.

Kystverket er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

1. Når samler Kystverket inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt i forbindelse med:

  • Du har sendt Kystverket en søknad, bedt om veiledning, sendt oss en klage eller tips, eller har rapportert inn noe via våre eksterne systemer, som for eksempel SafeSeaNet eller om akutt forurensing.
  • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
  • Du har meldt deg på et kurs eller et seminar
  • Du har søkt jobb hos oss

Vi får også opplysninger indirekte for eksempel der:

  • Kystverket har bedt en virksomhet om en redegjørelse og dine opplysninger fremkommer i redegjørelsen
  • En klage eller veiledningssak inneholder opplysninger om deg
  • Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan
  • En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende
  • En jobbsøker har angitt deg som referanse

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til, eller ved å kontakte vårt personvernombud Hanne Silje Habberstad direkte på tlf 70 23 10 19.

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.
Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Webanalyse
Når du besøker www.kystverket.no bruker vi verktøy for å analysere bruk og aktivitet på nettsidene våre. Formålet med dette er å utarbeide statistikk for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Bruk av informasjonskapsler
En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen når brukeren åpner en nettside. Ved å bruke kystverket.no samtykker du til at vi kan sette informasjonskapsler i nettleseren din.
De fleste nettsider i dag bruker informasjonskapsler for å bedre brukeropplevelsen. 

Her følger en oversikt over informasjonskapsler på våre nettsider:  

Cookie

Description

Duration

Type

ASP.NET_SessionId

This cookie is used in sites developed with Microsoft.Net. When a user start browsing a unique session ID is created, which keeps track of all the information regarding that session.This information is stored in the web server and it is identified via a GUID.The GUID is essential for any ASP.NET site to function properly.

 

Necessary

ARRAffinity

This cookie is set by websites that run on Windows Azure cloud platform. The cookie is used to affinitize a client to an instance of an Azure Web App.

 

Necessary

_ga

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.

1years 20days 8hours 15minutes

Analytics

_gid

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.

1years 19days 14hours 45minutes

Analytics

_gat_UA-96765145-1

No description

1years 19days 14hours 44minutes

Analytics

nmstat

No description

1years 20days 14hours 44minutes

Other

_hjid

This cookie is set by Hotjar. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.

1years 19days 23hours 29minutes

Other

AWSELB

This cookie is associated with Amazon Web Services and is used for managing sticky sessions across production servers.

 

Necessary

AWSELBCORS

No description

 

Other

_fbp

This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.

1years 19days 16hours 53minutes

Advertisement

li_sugr

No description

1years 19days 16hours 53minutes

Other

lang

This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website.

 

Functional

bcookie

This cookie is set by linkedIn. The purpose of the cookie is to enable LinkedIn functionalities on the page.

1years 20days 8hours 16minutes

Functional

lissc

This cookie is provided by LinkedIn. This cookie is used for tracking embedded service.

1years 19days 23hours 29minutes

Analytics

lidc

This cookie is set by LinkedIn and used for routing.

1years 19days 14hours 45minutes

Functional

fr

The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.

1years 19days 16hours 53minutes

Advertisement

_hjIncludedInPageviewSample

No description

1years 19days 14hours 44minutes

Advertisement

_hjAbsoluteSessionInProgress

No description

1years 19days 14hours 44minutes

Advertisement

UserMatchHistory

Linkedin - Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences.

1years 19days 15hours 27minutes

Other

bscookie

This cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags.

1years 20days 8hours 16minutes

Advertisement

U

The purpose of this cookie is targeting and marketing.The domain of this cookie is related with a company called Bombora in USA.

1years 19days 16hours 53minutes

Other

 

Hvordan avviser og sletter jeg informasjonskapsler?
Dersom du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og avvise disse ved å endre innstillingene i nettleseren.

Du kan lese mer om hvordan du kan stille inn nettleseren din for å akseptere eller avvise informasjonskapsler her.

Søkemotor
Kystverket lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet EpiServer Find. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

4. Hva registreres når du kontakter oss?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Typiske opplysninger vi registrerer om deg kan være navn, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer, ut ifra i hvilken sammenheng du kontakter oss (søknader, innsynsbegjæringer, rapporteringer, tilsyn etc). I enkelte tilfeller, som for eksempel ved søknader på stillinger, registreres også alder, kjønn og fødselsnummer.

Besøkende, innleide konsulenter, etc som får kjennskap til informasjon om Kystverket og våre IKT-systemer, må undertegne en taushetserklæring. Besøkende må registrere seg og  ha besøkskort. Listen og taushetserklæringen oppbevares i to år etter besøket.

Enkelte av våre lokasjoner har kameraovervåkning. Disse er merket.

5. Hvem Kystverket deler dine opplysninger med

Kystverket benytter databehandlere som for eksempel leverandører og samarbeidspartnere knyttet til våre IKT-systemer (for eksempel drift, administrasjon, support) eller til adgangskontroll. Disse er det etablerte databehandleravtaler med.

Dine opplysninger kan bli delt med andre offentlige myndigheter der dette er nødvendig i forbindelse med rapportering, saksbehandling etc.

6. Hvor lenge lagrer Kystverket personopplysningene om deg

Kystverket lagrer dine personopplysninger så kort som mulig og kun så lenge det er nødvendig eller Kystverket er pålagt lagring ved lov, f.eks. arkivloven.

Kystverket vil lagre personopplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, for eksempel ved klager eller krav som rettes mot Kystverket.

7. Endringer av denne personvernerklæringen

Kystverket kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato.

Har du spørsmål eller kommentarer? 

Du er velkommen til å kontakte oss dersom du har spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis og/eller personvernerklæring. Du kan kontakte oss på .

Personvernombud i Kystverket er Hanne Silje Habberstad.

Kontakt

Seniorrådgiver

Hanne Silje Habberstad /
Til toppen