Hopp direkte til innhold

Varsle om kritikkverdige forhold i Kystverket

Ansatte i Kystverket, leverandører og publikum kan rapportere kritikkverdige forhold på en sikker måte gjennom en egen varslingskanal. Varslingen kan være anonym.

Du kan varsle om kritikkverdige forhold i Kystverket, og i aktiviteter og oppgaver som utføres av andre virksomheter på vegne av Kystverket. Eksempler på dette kan være brudd på lover, regler og retningslinjer, svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse, arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav, korrupsjon, kontraktsbrudd eller andre økonomiske misligheter og uforsvarlig saksbehandling.

Du velger selv om du vil oppgi personlige opplysninger og du kan varsle anonymt.

Varslene mottas og håndteres av internrevisjonen i Kystverket. Du kan velge om varselet heller skal mottas av ansatte i rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDO AS. Det kan for eksempel være ønskelig dersom varselet ditt gjelder den øverste ledelsen.

Til toppen