Hopp direkte til innhold

Om Kystverket

Kystverket er ein transportetat som ligg under Nærings- og fiskeridepartementet. Vi sørger for sikker og effektiv ferdsel i farleier langs kysten og inn til hamner, og tek i vare den nasjonale beredskapen mot akutt forureining.

 • Kva gjer Kystverket?

  Kystverket legg til rette for sikker, miljøvennleg og effektiv ferdsel i farleier og i norske havområde, og hindra og avgrensa miljøskade ved akutt forureining eller fare for akutt forureining.
 • Organisering

  Kystverket er inndelt i funksjonar eller verksemdsområder (funksjonsorganisering), med Kystdirektøren som øvste leiar.
 • Vårt samfunnsoppdrag

  Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet og har eit todelt oppdrag: legge til rette for sikker, miljøvennleg og effektiv ferdsel i farleiene og i norske havområde, og hindre og avgrense miljøskade ved akutt forureining eller fare for akutt forureining.
 • Regelverk

  Kystverket utøver myndigheit etter hamne- og farvasslova, delar av forureiningslova, svalbardmiljølova og plan- og bygningslova.
 • Nasjonal transportplan

  Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den.
 • Kunnskap om sjøveien

  Gjennom vårt samfunnsoppdrag opparbeider vi oss mye kunnskap om sjøtransport, sjøsikkerhet og miljøberedskap. Vi utvikler, samler og deler vår kompetanse, slik at det også kommer samfunnet til gode.
 • Kystverkets klimaregnskap

  Kystverket har en ambisiøs visjon om å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste og jobber for dette ved å redusere egen miljøpåvirkning og egne utslipp av klimagasser.

Sjå våre ledige stillingar

Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Er du vår nye kommunikasjonsdirektør? Ålesund Kystverket 12.08.2024
Ønsker du å jobbe med å lage digitale løsninger for havovervåkning? Tromsø Navigasjonsteknologi og maritime tjenester, Kystverket 05.08.2024
Rådgiver innen digitale tjenester i BarentsWatch Tromsø Navigasjonsteknologi og maritime tjenester, Kystverket 05.08.2024
Kontraktsoppfølger i losdirektørens stab Ålesund Lostjenesten, Kystverket 25.08.2024
 • Forskning og utvikling (FoU)

  Med vårt FoUI-arbeid satser vi på forskning både som kilde til innovasjon, og som et middel for å oppnå innovasjon. FoUI-arbeidet i Kystverket bidrar til å styrke sjøsikkerheten og etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for Kystverket.
 • Kystverkets reiarlag og fartøy

  Fartøya i Kystverkets reiarlag utfører oppgåver innan nybygging, vedlikehald og drift av fyrstasjonar, lykter, lanterner, faste og flytende merker langs kysten. Dei er også ein viktig ressurs i oljevernberedskapen
 • Kystkultur

  Kysten vår har vore ein ferdselsåre frå dei tidlegaste tidene. Frå mellomalderen byrjar vi å finna dei første kjente elementa i den maritime infrastrukturen.
 • Arrangementer

  Kystverket arrangerer og deltar på ulike konferanser, seminarer og andre arrangementer.
Noreg – ein havnasjon Informasjonsfilm om Kystverket. Publisert
Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.
Til toppen