Hopp direkte til innhold

Om Kystverket

Kystverket er ein transportetat som ligg under Nærings- og fiskeridepartementet. Vi sørger for sikker og effektiv ferdsel i farleier langs kysten og inn til hamner, og tek i vare den nasjonale beredskapen mot akutt forureining.

 • Kva gjer Kystverket?

  Kystverket legg til rette for sikker, miljøvennleg og effektiv ferdsel i farleier og i norske havområde, og hindra og avgrensa miljøskade ved akutt forureining eller fare for akutt forureining.
 • Organisering

  Kystverket er inndelt i funksjonar eller verksemdsområder (funksjonsorganisering), med Kystdirektøren som øvste leiar.
 • Vårt samfunnsoppdrag

  Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet og har eit todelt oppdrag: legge til rette for sikker, miljøvennleg og effektiv ferdsel i farleiene og i norske havområde, og hindre og avgrense miljøskade ved akutt forureining eller fare for akutt forureining.
 • Regelverk

  Kystverket utøver myndigheit etter hamne- og farvasslova, delar av forureiningslova, svalbardmiljølova og plan- og bygningslova.
 • Nasjonal transportplan

  Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den.
 • Kunnskap om sjøveien

  Gjennom vårt samfunnsoppdrag opparbeider vi oss mye kunnskap om sjøtransport, sjøsikkerhet og miljøberedskap. Vi utvikler, samler og deler vår kompetanse, slik at det også kommer samfunnet til gode.
 • Kystverkets klimaregnskap

  Kystverket har en ambisiøs visjon om å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste og jobber for dette ved å redusere egen miljøpåvirkning og egne utslipp av klimagasser.

Sjå våre ledige stillingar

Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Konsulent, arkiv og sentralbordtjenesten  Honningsvåg Enheten for administrasjon, lønn og regnskap 10.04.2024
Er du vår nye sentralbordmedarbeider? Enheten for administrasjon, lønn og regnskap 17.04.2024
Rådgiver, regnskap Enheten for administrasjon, lønn og regnskap 24.04.2024
Senior kommunikasjonsrådgiver Ålesund Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt 20.05.2024
Sommerjobb i Kystverket - Vedlikeholdslag Ålesund Mannskapsseksjonen, Kystverket 14.04.2024
Dekkskadetter  Ålesund Mannskapsseksjonen, Kystverket 14.04.2024
Maskinkadetter Ålesund Mannskapsseksjonen, Kystverket 14.04.2024
Økonomimedarbeider ÅLESUND Staben for økonomi og virksomhetsstyring 06.05.2024
Overingeniør Horten Miljøberedskap, Kystverket 23.04.2024
 • Forskning og utvikling (FoU)

  Med vårt FoUI-arbeid satser vi på forskning både som kilde til innovasjon, og som et middel for å oppnå innovasjon. FoUI-arbeidet i Kystverket bidrar til å styrke sjøsikkerheten og etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for Kystverket.
 • Kystverkets reiarlag og fartøy

  Fartøya i Kystverkets reiarlag utfører oppgåver innan nybygging, vedlikehald og drift av fyrstasjonar, lykter, lanterner, faste og flytende merker langs kysten. Dei er også ein viktig ressurs i oljevernberedskapen
 • Kystkultur

  Kysten vår har vore ein ferdselsåre frå dei tidlegaste tidene. Frå mellomalderen byrjar vi å finna dei første kjente elementa i den maritime infrastrukturen.
 • Arrangementer

  Kystverket arrangerer og deltar på ulike konferanser, seminarer og andre arrangementer.
Noreg – ein havnasjon Informasjonsfilm om Kystverket. Publisert
Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.
Til toppen