Hopp direkte til innhold

Om Kystverket

Kystverket er ein transportetat som ligg under Samferdselsdepartementet. Vi sørger for sikker og effektiv ferdsel i farleier langs kysten og inn til hamner, og sørge for ein nasjonal beredskap mot akutt forureining.

Til toppen