Hopp direkte til innhold

Beredskapsvakt

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle dette på nødnummer 110 (brannvesenet). For fartøyer til havs varsles nærmeste kystradio eller Hovedredningssentralen (HRS).

Beredskapspliktige virksomheter har egne varslingsrutiner. I tillegg finnes det andre særskilte ordninger for varsling, blant annet fra fly.

Når varsel er mottatt hos 110-sentral eller kystradio, viderevarsles Kystverkets beredskapsvaktlag. Beredskapsvaktlaget vil overvåke situasjonen, gjerne i samarbeid med en sjøtrafikksentral (VTS) dersom det gjelder skip. Kystverket vil da kunne stille krav til forurenser, gi råd eller aksjonere, avhengig av hendelsens karakter.

Årlig mottas ca. 1300–1400 meldinger om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som krever oppfølging.

Ved uhell med kjemikalier kan beredskapsvaktlaget også benytte en døgnkontinuerlig rådgivningstjeneste i samarbeid med industrien, Rådgivning ved kjemikalieuhell (RVK).

Varsle Kystverket

Varslingsskjemaer for akutt forurensning

Instruks for brann- og redningsvesen og 110-sentraler

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Kontroll- og beslutningsskjema for bruk av dispergeringsmidler.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Varslingsskjema for luftfartøy

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Kontakt

Avdelingsleder

Kjetil Aasebø /
Til toppen