Hopp direkte til innhold

Varsle om akutt forurensning

Akutt forurensning skal primært varsles til brannvesenet.

Oppdager du akutt forurensning plikter du å varsle dette på nødnummer 110 (brannvesenet).

Fartøyer til havs varsler nærmeste kystradio eller Hovedredningssentralen (HRS).

Offshorevirksomheten skal varsle HRS og/eller Petroleumstilsynet. I tillegg finnes det andre særskilte ordninger for varsling, blant annet fra fly, som skal varsle lufttrafikktjenesten. Takk for at du varsler!

Når varsel er mottatt hos 110-sentral eller kystradio, viderevarsles Kystverkets beredskapsvaktlag.

Søkeresultat

Instruks for brann- og redningsvesen og 110-sentraler

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Varslingsskjema for luftfartøy

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Instruks til Kystradio -varsling akutt forurensing

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Til toppen