Hopp direkte til innhold

Viktig melding!

Vedlikeholdsarbeid på Måløybrua i Vestland fylke fører til endret seilingsmønster og navigasjonsmerking fra 21. juni. Les mer

Kystverkets digitale tjenester og systemer

Vi har en rekke nyttige tjenester og systemer som ligger på utsiden av kystverket.no. Her finner du snarveier.

Tilgjengelige tjenester

Filtrering

Søkeresultat

ArcticInfo

Se viktig informasjon om arktiske farvann for trygg ferdsel i nordområdene.

Havbase

Statistisk havområdeovervåkning av skipstrafikk, med posisjonsdata fra AIS.

Kystdatahuset

Søk og last ned sjøtrafikkdata om skipsbevegelser, seilingsmønster, trafikktyper og skipsanløp.

Kystinfo

Kystverkets kartløsning på nett.

Kystinfo beredskap

Kystverkets kartløsning for arbeid med hendelser med akutt forurensning.

Kystreise

Formidling av kystens maritime kulturhistorie i en karttjeneste.

Kystvarsler

Navigasjonsvarsler for norskekysten og kysten av Svalbard.

NAVAREA XIX-varsler

Navigasjonsvarsler for Norskehavet, Grønlandshavet og vestre del av Barentshavet.

SafeSeaNet Norway

Bestill los og send myndighetspålagte ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.

Til toppen