Hopp direkte til innhold

Oljevern og miljøberedskap

Kystverket har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning. Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land.

Til toppen