Hopp direkte til innhold

Oljevern og miljøberedskap

Kystverket har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning. Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land.

 • Ansvar, roller og ressurser

  Kystverkets har ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap. Her kan du lese mer om hva det innebærer.
 • Kurs og øvelser

  Kystverket gjennomfører kurs, øvelser og seminarer for å styrke kunnskap og håndtering i beredskapsarbeidet mot akutt forurensning.
 • Beredskapsvakt

  Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle dette på nødnummer 110 (brannvesenet). For fartøyer til havs varsles nærmeste kystradio eller Hovedredningssentralen (HRS).
 • Forskning og utvikling

  Kystverket har forskning og utvikling i fokus, og deltar i ulike teknologiutviklingsprogram og gjennomfører flere forskningsprosjekter. Les mer om forskningsarbeidet vårt her.
 • Internasjonalt oljevern

  Kystverket har inngått en rekke internasjonale samarbeidsavtaler som er knyttet opp mot bekjempelse av forurensning, varsling, forebygging og utveksling av erfaring, kompetanse og ressurser.
 • Seminarer

  Hvert år arrangerer Kystverket flere seminarer. Her kan du finne informasjon om og presentasjoner fra våre seminarer.
 • Aksjoner

  Ved hendelser som medfører fare for et større tilfelle av akutt forurensning kan Kystverket bestemme at staten skal lede håndteringen av aksjonen. Det betyr at Kystverket tar ansvaret for å lede aksjoneringen både på sjø og i strandsonen.
 • Kunnskapsbasen

  Her finner du vitenskapelig og erfaringsbasert informasjon og dokumenter knyttet til vår virksomhet. Bruk filter- eller søkefunksjonen for å finne det du søker etter.

Varsle Kystverket

Digitale tjenester

Til toppen