Hopp direkte til innhold

Navigasjonsvarsling

Kystverket er koordinator for NAVAREA XIX med ansvar for å sende navigasjonsvarsler for Norskehavet, Grønlandshavet og vestre del av Barentshavet. Kystverket er også nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler med ansvar for å sende varsler for norskekysten og kysten av Svalbard.

Kystverket vil prøve å holde sine nettsider kontinuerlig oppdatert med gjeldende navigasjonsvarsler, men for årsaker utenfor vår kontroll, kan ikke Kystverket garantere at nettsidene er oppdaterte til enhver tid.

Nettsidene er derfor ikke ment å være en erstatning for, eller et alternativ til den ordinære navigasjonsvarslingstjenesten. Publisering av navigasjonsvarsler på nettsidene fritar således ikke sjøfarende fra ansvaret for å følge med på offisielle navigasjonsvarsel sendt over NAVTEX, SafetyCast og SafetyNET i samsvar med nasjonale regler og bestemmelsene i SOLAS.

Mange av de faste hjelpemidlene for navigasjon langs kysten er automatiserte og uten vakthold. Det er derfor viktig at sjøfarende melder fra til Kystverket om feil på navigasjonsinstallasjonene.

Andre hendelser som kan være til fare for skipstrafikken må også meldes inn. Eksempler på slike hendelser kan være, men er ikke begrenset til: skyteøvelser, drivende gjenstander, nedfalt høyspentkabel, grunnstøtt fartøy, sunket fartøy eller drivende fiskeredskap.

Aktiviteter som er planlagt god tid i forveien skal meldes til EFS (Etterretning for sjøfarende) på e-post .

Informasjon om feil på navigasjonsinstallasjoner og hendelser langs norskekysten meldes til:

Nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler

Tlf: 22 42 23 31 (Hele døgnet)
Faks: 22 41 04 91 (Hele døgnet)
e-post: 

Informasjon om hendelser i Norskehavet, Grønlandshavet og vestre del av Barentshavet meldes til:

NAVAREA XIX

Tel: +47 78 94 30 00
Fax: +47 78 98 98 99
E-post: 

Relevante tema

Kart over de 21 NAVAREAS (eller METAREAS) som alle verdenshavene er delt inn i.
NAVAREA er de maritime geografiske områdene der ulike myndigheter er ansvarlige for navigasjon og værvarsler.

Kontakt

Seniorrådgiver

Trond Ski /
Til toppen