Hopp direkte til innhold

Navigasjonsvarsling

Kystverket er koordinator for NAVAREA XIX med ansvar for å sende navigasjonsvarsler for Norskehavet, Grønlandshavet og vestre del av Barentshavet. Kystverket er også nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler med ansvar for å sende varsler for norskekysten og kysten av Svalbard.

Kystverket vil prøve å holde sine nettsider kontinuerlig oppdatert med gjeldende navigasjonsvarsler, men for årsaker utenfor vår kontroll, kan ikke Kystverket garantere at nettsidene er oppdaterte til enhver tid.

Nettsidene er derfor ikke ment å være en erstatning for, eller et alternativ til den ordinære navigasjonsvarslingstjenesten. Publisering av navigasjonsvarsler på nettsidene fritar således ikke sjøfarende fra ansvaret for å følge med på offisielle navigasjonsvarsel sendt over NAVTEX, SafetyCast og SafetyNET i samsvar med nasjonale regler og bestemmelsene i SOLAS.

Til toppen