Hopp direkte til innhold

Regelverk som vi utøver mynde etter

Kystverket utøver myndigheit etter hamne- og farvasslova, delar av forureiningslova, svalbardmiljølova og plan- og bygningslova.

 • Havne- og farvannsloven

  Havne- og farvannsloven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.
 • Forurensningsloven

  Forurensningsloven har som formål å motvirke og redusere skadelige virkninger av avfall. Kystverket har ansvar for deler av forurensningsloven, i forhold til akutt forurensning og skipsvrak som blir betegnet som avfall.
 • Svalbardmiljøloven

  Svalbardmiljøloven har som formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner. Kystverket har ansvar i forhold til akutt forurensning.
 • Losloven erstattet av ny havne- og farvannslov

  Losordningen var inntil 2019 regulert av losloven, som blant annet omhandlet losplikt, hvordan losingen skulle gjennomføres, farledsbevis og avgifter knyttet til losordningen. Losloven er nå erstattet av ny havne- og farvannslov.
 • Arealplanlegging

  Kystverket arbeider for å legge til rette for en konkurransedyktig, effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport. Både sjøtransporten og næringslivet er avhengig av systemet av farleder og havner/havneterminaler. I arealplanprosesser er Kystverkets oppgave å ivareta sjøtransportens og næringslive …
 • Høringer

  Her finner du Kystverkets (aktive) høringer.

Søkeresultat

Act relating to ports and navigable waters

Last ned

Act relating to ports and navigable waters - Unofficial translation

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Maritime Traffic Regulations

Last ned

Regulations relating to use of vessel traffic service areas and use of specific waters (Maritime Traffic Regulations) - unoffical translation, valid from 1 February 2023

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Regulation on vessels’ notification obligations under the Harbour and Fairways Act

Last ned

Regulation on vessels’ notification obligations under the Harbour and Fairways Act - unofficial translation

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Compulsory pilotage regulations

Last ned

Compulsory pilotage regulations 2021 - unofficial translation

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Regulations relating to ports and fairways in Svalbard

Last ned

Unofficial translation, updated in May of 2023

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Provisions related to the marking of permanently located fascilities in the petroleum industry

Last ned

The NCA's provisions are directed towards those establishing and operating facilities in the petroleum activities and other users of the waters. These provisions have been prepared by the Norwegian Coastal Administration (NCA) in accordance with the Regulations of 29 April 2010 no. 634 relating to the design and equipping of facilities, etc. in the petroleum activities (the facilities regulations) Section 71 first paragraph.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Regulations relating to the marking and establishment of safety zones in connection with offshore renewable energy installations

Last ned

Unofficial translation

Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Til toppen