Hopp direkte til innhold

Kurs og øvelser

Kystverket gjennomfører kurs, øvelser og seminarer for å styrke kunnskap og håndtering i beredskapsarbeidet mot akutt forurensning.

På denne siden finner du oversikt over nettkursene som tilbys av Kystverket om akutt forurensning, læreplanen som ligger til grunn for opplæringen og opplæringsfilmer og -trykksaker. 

 

Nettkurs om akutt forurensning

 • Kystinfo beredskap - plastregistrering

  Kurset gir en grunnleggende opplæring i bruk av funksjonen plastregistrering i "Kystinfo beredskap" og appen "SCAT Kystverket".

  Det anbefales at deltakeren i forkant har gjennomført grunnleggende opplæring i Kystinfo beredskap.

 • Introduksjon til hurtig respons med NOFI BoomBag

  Denne opplæringsvideoen skal gi en introduksjon til utsett av NOFI BoomBag.

  Den skal sammen med praktisk gjennomgang og e-læringskurset "Grunnkurs for personell på fartøy i Oljevern" sikre at mannskap får opplæring i henhold til Oljvevernforskriften §13.

  Når du har meldt deg på kurset mottar du en epost med link til kurset. Kurset tar ca 10 minutter å fullføre. Du kan når som helst lukke ned kurset, og gå videre senere. Etter fullført kurs kan kurset repeteres ved å logge inn på "Educatia".

 • Introduksjon til Current Buster System 2/4

  Introduksjonen er ment for personell på fartøy i kystnær beredskap (FKB) som skal delta ved aksjoner og trening mot akutt forurensning. Den skal sammen med praktisk gjennomgang og e-læringskurset "Grunnkurs for personell på fartøy i Oljevern"sikre at mannskap får opplæring i henhold til Oljvevernforskriften §13.

  Når du har meldt deg på kurset mottar du en epost med link til kurset. Kurset tar ca 15 min å fullføre. Du kan når som helst lukke ned kurset, og gå videre senere. Etter fullført kurs kan kurset repeteres ved å logge inn på "Educatia".

 • Grunnkurs for personell på fartøy i oljevern

  Dette e-læringskurset gir en grunnleggende opplæring for personell på fartøy som skal delta ved aksjoner og trening mot akutt forurensning. E-læringskurset skal sammen med opplæring og praktisk gjennomgang på eget utstyr sikre at mannskap har fått opplæring i henhold til Oljvevernforskriften §13.

  Når du har meldt deg på mottar du en link til kurset, som tar ca 1t 30min å fullføre. Du kan når som helst lukke ned kurset, og gå videre senere.

 • Kystinfo beredskap - grunnleggende funksjonalitet

  Kystinfo Beredskap er ment å gi et kartfestet felles situasjonsbilde under hendelser ved akutt forurensning. Kurset gir en introduksjon til bruken av Kystinfo Beredskap, herunder:

  • Navigering i kartet
  • Temadata
  • Tegne og måleverktøy
  • Registrering og pålogging
  • Innsyn i hendelser

  Kurset er ment for alle som skal bruke kartløsningen. Når du melder deg på mottar du en epost med link til kurset. Det tar ca. 45 min å fullføre.  Du kan når som helst lukke ned kurset, og gå videre senere ved å benytte linken du har fått på epost.

 • Prioriteringskart til bruk ved innsats mot akutt forurensning

  Kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av tjenesten "Prioriteringskart - akutt forurensning".

  Beregn ca. 1-1,5 time på gjennomføring av kurset.

  Det vil være en fordel å ha to skjermer tilgjengelig, eventuelt kan du gjennomføre kurset på et nettbrett og ha kartsystemet oppe på en PC.

  Kursinnhold

  1. Innledning og bakgrunn
  2. Bli kjent med temalagene
  3. Forståelsen av temalagene
  4. Mer om grunnlagsdata
  5. Avslutning

  Påmelding finner du her. 

 

Læreplanen for opplæring i håndtering av akutt forurensning

Læreplanen skal bidra til å oppfylle forurensningslovens krav om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning (jf. forurensningsloven kapittel 6).

Læreplan.jpg

Trekanten illustrerer oppbyggingen av læreplanen.

Læreplanen har to målgrupper:

 • Aktører som tilbyr opplæring i håndtering av akutt forurensning
 • Personell som skal få opplæring i håndtering av akutt forurensning

Forurensningslovens bestemmelser om beredskaps- og aksjonsplikt og eventuelle krav i medhold av forurensningsloven ligger til grunn for opplæringen av personell som skal ivareta beredskapen mot, og håndteringen av akutt forurensning.

Læreplanen trådte i kraft 01.01.2011. Det forutsettes at alle kurs som berøres av læreplanen, avholdes i henhold til denne.

 

 

Søkeresultat

Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning

Last ned
Brosjyre Publisert Oppdatert

Training program for handling acute pollution

Last ned
Brosjyre Publisert Oppdatert

Opplæringsfilmer

Opplæringsmateriell

Kystinfo beredskap - Brukerveiledning

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Brukermanual for hurtig respons med NOFI Boombag.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Brukermanual for Oljetrål NO-T-1000-S.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

HMS-håndbok for oljevern.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kortmanual Foxtail2-6 - funksjon, komponenter og oppkobling.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kortmanual Foxtail4-9 - funksjon, komponenter og oppkobling.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kortmanual LamorLWS500 - funksjon, komponenter og oppkobling.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Operation and service manual - Lamor bow collector LBC-B.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statens beredskap mot akutt forurensning. Oljevernutstyr - metoder og bruk.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Strandrensning etter oljeforurensning.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Seniorrådgiver

Lill Veronika Benjaminsen /
Til toppen