Hopp direkte til innhold

Sjøvegen

Hvordan er vegen til sjøs og langs den viktige kysten organisert, hva betyr sjømerkene og hvordan navigerer vi? Det gjøres daglig små og store tiltak for å legge til rette for sikker ferdsel til sjøs.

 • Fyr, lykter og sjømerker

  Lurer du på hva et spesielt sjømerke betyr? Hva forteller ei fyrlykt? Hva er forskjellen på et fyr og ei lykt? Og hvordan er sjøvegen i Norge merket? Det kan du lese mer om her.
 • Farleder – vegen til sjøs

  Langs hele norskekysten er det et nettverk av farleder, kategorisert som enten hovedled eller biled. Farledene er transportsystemet vårt til sjøs, og har blant annet betydning for forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Kystverket har ansvar for utbedringer i farvan …
 • Nye fartsgrenser til sjøs

  - Vis sjøvett når du ferdes på sjøen. Bruk flytevest, bruk våre tjenester, ha oppdaterte sjøkart, avpass farten og unngå rusmidler. Sørg for at det blir flotte og trygge opplevelser både for deg selv, dem du har med i båten og andre som ferdes på og ved sjøen, oppfordrer kystdirektør Einar Vik Ars …
 • Overgang til IALA-standard

  I kommende år skal vi legge om sektorene på cirka 1900 fyrlykter, såkalte sektorlykter. Lyktene skal over på standarden som er definert av den internasjonale maritime organisasjonen IALA (International Association of Lighthouse Authorities).
 • Arealplanlegging

  Kystverket arbeider for å legge til rette for en konkurransedyktig, effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport. Både sjøtransporten og næringslivet er avhengig av systemet av farleder og havner/havneterminaler. I arealplanprosesser er Kystverkets oppgave å ivareta sjøtransportens og næringslive …
 • Stad Skipstunnel

  Kystverket skal bygge verdas aller første fullskala skipstunnel. Den blir 2,2 kilometer lang frå ytterkant til ytterkant, 50 meter høg og med ei bredde på 36 meter. Etter planen vil tunellen stå ferdig i 2026.
 • AIS

  Det nasjonale AIS-nettverket AIS Norge gjør det mulig for myndigheter å følge skipstrafikken i sanntid. Kystverket deler AIS data med andre myndigheter og publikum.
 • Digital rutetjeneste

  På routeinfo.no kan navigatører laste ned referanseruter for navigasjon til havner, og få viktig ruteinformasjon og lokale forskrifter som gjelder for seilasen.
 • SafeSeaNet Norway

  I SafeSeaNet Norway kan skipsfarten sende pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til myndigheter og havner.
 • Radionavigasjon (DGPS)

  DGPS-tjenesten leverer korreksjonssignaler til GPS navigasjonsutstyr på skip. Det gir større nøyaktighet på GPS-posisjoner og styrker signalkvaliteten på systemet.
Til toppen