Hopp direkte til innhold

Fyr, lykter og sjømerker

Lurer du på hva et spesielt sjømerke betyr? Hva forteller ei fyrlykt? Hva er forskjellen på et fyr og ei lykt? Og hvordan er sjøvegen i Norge merket? Det kan du lese mer om her.

Alnes fyr
Alnes fyr. Ligger på Godøy i Giske kommune, Møre og Romsdal.
Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket

Fyr er kort forklart en innretning med lys som skal vise skip og båter hvor det er trygt å ferdes på havet, langs kysten og inn til havn når det er mørkt.

Langs hele norskekysten er det et omfattende system av lyssektorer som definerer hva som er sikker led – altså der det er trygt å ferdes. Normalt vil man seile i en hvit sektor på et fyr til man kommer inn i en ny hvit sektor på neste fyr, og dermed kan skifte kurs mot dette.

Sammen med andre typer sjømerker danner fyrene et komplett system for sikker navigasjon langs kysten. Nødvendig informasjon for å bruke fyret i navigasjon finnes i sjøkartet og i fyrlister. Også i dagslys vil fyr kunne være en viktig form for landmerke for sikker av navigering.

Gjennom historien er det bygget til sammen over 200 bemannede fyrstasjoner i Norge, men det har aldri vært mer enn 154 i funksjon samtidig. Den teknologiske utvikling har gjort betjening ved fyrstasjonene overflødig og i dag er alle fyrstasjoner avbemannet. Drøyt 100 av de klassiske fyrstasjonene er likevel fortsatt i drift som navigasjonsinstallasjoner.

Fyr brukes av mange som betegnelse på de mindre variantene, det som altså er fyrlykter. Selv om både fyr/fyrstasjoner og fyrlykter har de samme viktige oppgavene, er det vesentlige forskjeller. Med andre ord: Det er forskjell på fyr, som omtales her, og på fyrlykt. Hva ei fyrlykt er, finner du mer om her.     

Visste du at det finnes rundt 22 000 sjømerker langs kysten vår? Disse gir visuelle og elektroniske signaler som hjelper deg å navigere. Det er ulike merker som viser hvor du skal kjøre og hvor du må være ekstra forsiktig.

Sjømerkesystemet

Det er ikke gjort i ei håndvending å lære seg alle merkene, så anbefalingen er å sette seg inn i dette før man legger ut på tur. Her er en oversikt over det som er viktigst å ta med seg:

 • Lateralmerke: Viser merkingens hovedretning (rødt om babord – grønt om styrbord)
 • Kardinalmerker (kompassmerking): Viser hvilken side det er trygt å passere et skjær eller ei grunne.
 • Faste merker: Markerer småskjær og grunner. Viseren peker mot sikkert farvann. 
 • Spesialmerker: Brukes ofte til å markere områder med begrensninger for ferdsel – som f.eks. badestrand.
 • Frittliggende grunner/farer: Seilbart farvann rundt grunnen eller faren. 
 • Senterledsmerke: Definerer midtskillet mellom to seilingsleder. 

Husk: Fortøy aldri til sjømerkene.

Det er viktig å se merkene i sammenheng med sjøkartet. Det er godt sjømannskap å ha oppdaterte sjøkart, og å planlegge turen ved hjelp av sjøkartene.

I forbindelse med båtførerprøven lærer man også om disse navigasjonsinnretningene, og hvordan man skal manøvrere i henhold til dem. Anbefalingen er derfor klar: 

Ta båtførerprøven for å øke kunnskapen om navigering, sjømerker og godt sjømannskap!

 • Merkingen av norskekysten

  Standarden for norske flytende sjømerker, bøyer og staker, er i tråd med IALA’s maritime bøyesystem, som deler verden inn i to regioner, A og B. Norge tilhører region A.
 • Fyrlykter

  Det er knappe 2000 fyrlykter langs norskekysten. De aller fleste er satt opp for å gi lys i definerte sektorer. Noen fungerer som overett og noen er rundtlysende. I tillegg til at en fyrlykt gir lys for å navigere etter, er den et dagmerke med sin hvite farge og røde tak.
 • Indirekte belysning

  Lanterner er et veldig vanlig syn langs norskekysten, og er ment for nærnavigasjon. Navigasjonsinstallasjonen gir primært ei markering i ytterkant av seilingskorridor ved natt- og dagseilas. Områdene bak er urent farvann.
 • Flytende merker

  Standarden for de norske flytende sjømerkene, bøyer og staker, er i tråd med IALAs maritime bøyesystem. Her finner du oversikt over, og beskrivelse av de flytende merkene du finner i Norge.
 • Overgang til IALA-standard

  I kommende år skal vi legge om sektorene på cirka 1900 fyrlykter, såkalte sektorlykter. Lyktene skal over på standarden som er definert av den internasjonale maritime organisasjonen IALA (International Association of Lighthouse Authorities).
 • Norsk fyrliste

  Norsk fyrliste beskriver maritime navigasjonsmerker som gir lyssignaler på land og i sjøen, samt informasjon om andre hjelpemidler for navigasjon. Her finner du den kontinuerlig oppdaterte fyrlista i PDF-versjon.
 • Farvannsskilt

  Farvannsskilt gir veiledning til dem som ferdes på sjøen. Her er en oversikt over gjeldende farvannsskilt, samt oversikt over gjeldende regelverk. Skal du produsere eller sette ut skilt? Det finner du også informasjon om her.
 • Retningslinjer

  Det er klare retningslinjer for hvordan navigasjonsinnretningene skal se ut og hvor/hvordan de skal plasseres. Det kan du lese mer om her. Her finner du også informasjon om retningslinjene som er for petroleumsvirksomhet.
Til toppen