Hopp direkte til innhold

Varsle om feil på sjømerker, eller andre farer av betydning for sikker navigasjon eller ferdsel

Mange av de faste hjelpemidlene for navigasjon langs kysten er automatiserte og uten vakthold. Det er derfor viktig at sjøfarende melder fra til Kystverket om feil på navigasjonsinstallasjoner eller andre farer som har betydning for sikker ferdsel til sjøs.

Andre hendelser som kan være til fare for skipstrafikken må også meldes inn. Eksempler på slike hendelser kan være, men er ikke begrenset til: skyteøvelser, drivende gjenstander, nedfalt høyspentkabel, grunnstøtt fartøy, sunket fartøy eller drivende fiskeredskap.

Aktiviteter som er planlagt god tid i forveien skal meldes til EFS (Etterretning for sjøfarende) på e-post

Informasjon om feil på navigasjonsinstallasjoner og hendelser langs norskekysten meldes til:

Nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler

Tlf: +47 22 42 23 31
Faks: +47 22 41 04 91
E-post: 

Informasjon om hendelser i Norskehavet, Grønlandshavet og vestre del av Barentshavet meldes til:

NAVAREA XIX

Tlf: +47 78 94 30 00
Faks: +47 78 98 98 99
E-post:

Takk for at du varsler oss!

Til toppen