Publisert: , Oppdatert:
- Olav Inge Mork

Innkjøp og anskaffelser

Innkjøp og anskaffelser i Kystverket er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, med  tilhørende forskrift.

Kystverkets søker konkurranse og derfor blir alle anskaffelser kunngjort på DIFIs portal for kunngjøringer, www.doffin.no.

Et viktig prinsipp er at offentlige anskaffelser gjennomføres på en måte som innebærer mest mulig effektiv ressursbruk. Samtidig skal regelverkets krav til forretningsmessighet, likebehandling, forutberegnelighet, ikke diskriminering, åpenhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, gi leverandørene en berettiget forventning om en korrekt og rettferdig behandling dersom de ønsker å selge til Kystverket.

Innkjøpsarbeidet i Kystverket koordineres gjennom Stabsenhet for anskaffelser og innkjøp.

Siste nytt