• Meld deg på årets Nasjonale beredskapsseminar

    06.09.2017 | Seksjon | Beredskap | Oljevern

    tids hendelser. Dette vil også innbefatte orienteringer fra hendelsene med  KNM Helge Ingstad og Northguider. I år vil også Kystverkets samvirkeaktører bli invitert i forbindelse med revisjon av Nasjonal