Hopp direkte til innhold

Tilgang på AIS-data

Kystverket tilbyr historiske AIS-data, men også AIS-data i sanntid - enten som AIS-rådata eller et nettbasert trafikkbilde i kart. AIS Norge har en åpen og en lukket del.

Historiske AIS data

AIS Norge har kapasitet til å lagre AIS-data over flere år. I Kystdatahuset kan du søke i historiske AIS-data. Dataene er tilgjengelig for alle.

 • Kystverket bruker historiske AIS-data til å utarbeide statistikk over sjøtrafikken langs kysten. Ved utarbeiding av AIS-statistikk blir AIS-data kombinert med data fra andre maritime informasjonssystemer.
 • Gjennom bruk av AIS-statistikk kan sikkerhetstiltak som oppmerking, seilingsregler eller ekstra overvåking planlegges på bedre grunnlag enn tidligere. Den kunnskapen som historiske AIS-data gir om skipstrafikken, gjør at Kystverket kan bedre planlegge og legge til rette for mer sikker og effektiv sjøtransport.
 • Historiske AIS-data viser hvor skipene seiler og brukes som en del av underlaget i saker om disponering av sjøareal og når det utarbeides forvaltningsplaner for havområdene.
 • Historiske AIS-data brukes til å kontrollere legitimiteten til fartøy og deres bruk av kysten. Deriblant kontroll med at skipsfarten følger losplikten, farledsbevisregler og meldeplikter ovenfor offentlige myndigheter.
 • Historiske AIS-data blir brukt til å rekonstruere og dokumentere trafikkbildet i etterkant av ulykker til sjøs.
 • Kystdatahuset

  Søk og last ned sjøtrafikkdata om skipsbevegelser, seilingsmønster, trafikktyper og skipsanløp.

Tilgang til åpne AIS-data

Alle kan få tilgang til AIS-data fra fartøy innenfor norske farvann, dette inkluderer norsk økonomisk sone, fiskerivernsonen ved Svalbard og vernesonen ved Jan Mayen. Denne tilgangen inkluderer imidlertid ikke fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter.

Data er gratis og tilgjengelig for alle, og dataene er regulert under Norsk Lisens for offentlige data – NLOD. Det er ingen krav om brukerregistrering for å få tilgang. Ekstern bruk av Kystverkets AIS-data må krediteres Kystverket.

En rekke tjenester fra BarentsWatch viser fartøy i kart. Informasjonen her kommer fra Kystverkets AIS-nettverk langs kysten, og posisjonene oppdateres automatisk. BarentsWatch tilbyr også AIS API-endepunkter for utviklere. Teknisk informasjon finner du her og generell informasjon her: Åpne data via BarentsWatch

Se også Kystinfo for åpne AIS data. Velg "temalag" i høyre meny, deretter "Sjøtrafikk og AIS". AIS data er også tilgjengelig på følgende IP adresse: 153.44.253.27 port 5631, eller direkte lenke her

Tilgang til alle AIS-data

For å få tilgang til alle AIS-data må brukeren registrere seg og fylle ut en søknad hvor blant annet formålet med søknaden må spesifiseres. Disse dataene deles i hovedsak med offentlige myndigheter og havner, men også andre kan søke om tilgang. Det vil være formålet for bruk av dataene som avgjør om det gis tilgang.

Det vil være begrensninger knyttet til bruk av data fra fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter herunder at de ikke skal brukes til annet enn angitt formål og ikke distribueres videre. For å få tilgang til lukket del kan du søke om tilgang ved å kontakte . Når du har registrert deg vil du motta en epost hvor du må bekrefte epost adressen. Deretter vil du kunne logge inn og søke om utvidet tilgang eller å konfigurere en eksisterende tilgang.

Bruken vil vanligvis koble seg opp mot en TCPIP socket knyttet til en av Kystverkets AIS servere. AIS data strømmen er i standard IEC format IEC 62320-1.

Filter

Kystverket kan regulere den enkelte brukertilgang til sanntid/historiske AIS-data ved å sette ulike filter. Et filter kan begrense tilgangen til geografiske områder, utvalgte fartøy, oppdateringsrate, og liknende.

AIS brukerstøtte

Vennligst kontakt oss ved problemer med registrering eller andre tekniske spørsmål:

Epost:

Tlf: +47 95 05 60 52

 • Tilbyr åpne AIS-data i ny og bedre drakt

  Kystverket forvalter store mengder maritime data. Mye av dataene er åpne og tilgjengelige for alle. Nå har Kystverket og BarentsWatch utviklet en ny og bedre åpen AIS-datastrøm som viser skipstrafikk i norske sjøområder, som også inkluderer satellittdata.
Til toppen