Hopp direkte til innhold

BarentsWatch

I over 10 år har BarentsWatch laget digitale tjenester for en rekke brukere og samtidig effektivisert forvaltningen.

Logo BarentsWatch

Formålet med  www.barentswatch.no har vært å tilgjengeliggjøre offentlige data gjennom brukervennlige tjenester. Myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner får enkel tilgang til sammenstilte, relevante, oppdaterte og pålitelige data. Det bidrar til at norske hav- og kystområder brukes og forvaltes på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte. BarentsWatch er en del av Kystverket, og sammen med samarbeidspartnere er det utviklet og igangsatt relevante tjenester som:

Til toppen