Hopp direkte til innhold

Endret seilingsmønster ved Måløybrua fra 14. september 2022 til 28. februar 2023

Statens vegvesen skal bygge en barriere mot skipspåkjørsel ved Måløybruas midtre bropilar i Kinn kommune, Vestland fylke. Vestre seilingsløp under Måløybrua vil være stengt i hele anleggsperioden. All sjøtrafikk, både nordgående og sørgående, skal bruke østre seilingsløp. NB! Stengningserioden er forlenget til 28. februar 2023.

(For information in English, choose "English" in the top right corner on this page)

Tidsrom for stengning av vestre seilingsløp er 14. september 2022 kl. 20:00 til 28. februar 2023 kl. 15:00 (GMT+1).

Kinn sjøtrafikksentraltjeneste (VTS) vil overvåke og regulere skipstrafikk over 24 meter – i samsvar med § 13 i havne- og farvannsloven. Kinn VTS har VHF arbeidskanal 18.

I tillegg blir det i stengeperioden døgnkontinuerlig vakthold (Holberg Shipping) med lyttevakt og vaktbåten M/S Skalmen for alle sjøfarende.

Telefon: +47 919 08 552
Radio: VHF kanal 16 (bruk «brovakt Måløy» ved oppkalling)

Statens vegvesen skal etablere påkjørselsvern ved bropilaren i Måløybruas vestre seilingsløp i perioden 14.09.22 til 28.02.23. Se pressemelding fra Statens vegvesen. I farleden vil det pågå undervannsarbeid med dykkere i vannet, utdyping med graving, sprenging og støping av fundament.

Sjøfarende som planlegger seilas under Måløybrua oppfordres til å:

  • sette seg godt inn i endringene før seilas
  • ta kontakt med vakt på VHF kanal 16 ca. 10 minutter før passering for å informere om planlagt rute
  • lytte aktivt på VHF kanal 16
  • vise stor aktsomhet under seilasen
  • følge Kystverket på facebook.com/Maaloybrua for viktige oppdateringer om arbeidet og seilingsmønster.

Ved spørsmål, ta kontakt med brovakta på telefon +47 919 08 552 eller VHF kanal 16. Kystverket har ikke mulighet til å svare ut spørsmål på Facebook.com/Maaloybrua.

Endret sjømerking i anleggsperioden:

Ny midlertidig merkeplan - gjelder fra 14. september kl. 20:00 til 28. februar 2023 kl. 15:00 (lokal tid)

Forlengelse Merkeplan full stenging Måløybrua engelsk.png

Tabell Måløybrua.png

Hurtigbåtmerker (HIB) og senterled lys i østre løp blir rundtlysende og får lyskarakteren «fast lys» og periode «fast lys».

Alle navigasjonsinnretninger i vestre løp slukkes, i tillegg legges det ut gule spesial lysbøyer med lyskarakteren «Oc Y 2s» og periode «1,25 + 0,75» nord og sør for vestre løp for å signalisere at løpet er stengt.

Statens vegvesen planlegger en ny stengeperiode våren 2023 for å fullføre arbeidet.

Til toppen