Hopp direkte til innhold

Kartlegger fjell og sjøbunn ved planlagt skipstunnel

Kystverket er i gang med geotekniske undersøkelser på sjøbunnen og i fjellet hvor Stad skipstunnel kan bli bygget. Undersøkelsene inngår i forprosjektet som skal overleveres til Samferdselsdepartementet våren 2017.

Geotekniske undersøkelser i sjøen ved Kjødepollen og Moldefjorden er ferdigstilt. Undersøkelsene omfatter totalsonderinger, prøveserier og trykksondering for å kartlegge fasthet og egenskaper i løsmasser og sjøbunn. Prøvene er sendt til laboratorium for testing. Seismiske undersøkelser for å avdekke geologiske formasjoner under sjøbunnen er planlagt, men er noe forsinket på grunn av tele.

I fjellet på landsiden skal det om kort tid gjennomføres grunnboringer for å sjekke stabiliteten og kvaliteten på berg og morenemasser. Spesielt stabiliteten på løsmassene like overfor den planlagte skipstunnelen skal sjekkes grundig.

Innseilingen må utdypes og utvides

Også i Saltasundet ved innseilingen til Moldefjorden skal det gjennomføres tilsvarende undersøkelser.  Før skipstunnelen kan bli en realitet må innseilingen utdypes til 14,6 meter i 110 meters bredde for å sikre trygg innseiling til Moldefjorden.

Undersøkelsene blir gjennomført av Multiconsult på oppdrag fra Kystverket.

Testes ut i simulator

Parallelt med undersøkelsene skal det gjennomføres datasimulert seilas gjennom Stad skipstunnel. Dette skjer ved simulatorsenteret Force Technology i Danmark, hvor man skal teste ut ulike scenarioer. Scenarioene omfatter seilas med forskjellige typer fartøy under ulike trafikk- og værforhold. Simulatortestene utføres av loser og navigatører i løpet av våren.

Som en del av forprosjektet inngår også modellkjøring i tank og numerisk analyse av hydrauliske forhold i skipstunnelen.

Undersøkelsene forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016 og vil inngå i forprosjektet for Stad skipstunnel.

Til toppen