Hopp direkte til innhold

Nye seilingsruter fra Stad til Rørvik

Tjenesten routeinfo.no er nå utvidet med 118 nye seilingsruter fra Stad til Rørvik.

På routeinfo.no kan fartøy som planlegger seilas mellom Oslofjorden og Rørvik få tilgang til totalt 395 digitale seilingsruter. 

Gir informasjon om seilingsforhold og –regler

Via routeinfo.no kan alle som planlegger å anløpe havner fra Oslofjorden til Rørvik i Trøndelag laste ned kvalitetssikrede seilingsruter direkte inn i sine kartsystemer om bord. Tjenesten er et gratis tilbud som skal bidra til tryggere og smartere sjøtransport.

Seilingsruter og ruteinformasjon er kvalitetssikret av nautikere, loser og trafikkledere i Kystverket for fartøy opp til 150 meters lengde og ni meter dyptgående, samt gjennomgått av Kartverket opp mot deres detaljerte dybdedata. Tjenesten gir navigatører detaljert informasjon om gjeldende seilingsforhold og seilingsregler for innseiling og anløp.

Reduserer risiko for uønskede hendelser

‒ Ved å tilby kvalitetssikrede seilingsruter reduserer vi risikoen for at fartøy tar uheldige rutevalg som kan øke risikoen for uønskede hendelser, men tjenesten vil ikke erstatte navigatørens validering av sin seilingsrute før seilasen starter, påpeker Klingsheim.

Ved at viktig ruteinformasjon er digitalt samlet hos Kystverket, kan ruter og ruteinformasjon også inngå i andre eksterne karttjenester gjennom et såkalt digitalt grensesnitt eller API. PRIMAR og Den norske los er eksempler på karttjenester som nå tilbyr digitale ruter fra routeinfo.no.

‒ Jeg setter virkelig pris på routeinfo-initiativet og lurer på hvorfor dette ikke har blitt innført tidligere, siden det så åpenbart er en nyttig del i digitaliseringen av sjøtransport, sier direktør for navigasjonsløsninger Ralf Lehnert i SevenCs, en internasjonal produsent av programvare til navigasjon.

Anbefaler navigatører å bruke rutene

Ved å tilby fartøy referanseruter som er kvalitetssikret av Kystverkets lostjeneste, sjøtrafikksentraltjeneste, sjømerketjeneste og farledsbevisenhet, ønsker Kystverket å styrke sikkerheten til sjøs. Tjenesten er ikke pliktig å bruke, men Kystverket anbefaler at navigatører tar i bruk referanseruter fra routeinfo.no som grunnlag for sin planlagte seilas.

Berge Rederi, som opererer ti bulkfartøy som går langs hele kysten, er et av rederiene som planlegger å bruke Kystverkets digitale rutetjeneste.

‒ Nå som tjenesten dekker store deler av kysten kommer vi til å ta den i bruk ved våre fartøyer. At alle rutene er kvalitetssikret av nautikere og loser i Kystverket, gir oss en trygghet i at kursene vi legger er riktige og at alle hensyn er ivaretatt, sier reder og kaptein Øivind Berge i Berge Rederi.

For å redusere møtehendelser har Kystverket separert møtende ruter der farvannet gir rom for det. I routeinfo.no kan navigatører laste ned separate ruter for nordgående, sørgående, og inn- og utgående trafikk.

‒ Dette er en stor fordel for skipsfarten, og vi ser helt klart at separate ruter vil bidra til å høyne sikkerheten for våre fartøy, sier Berge.

Les mer om tjenesten her

Nytteverdi for navigatører

  • Øker navigasjonssikkerheten – reduserer risikoen for at fartøy tar uheldige rutevalg som kan medføre uønskede hendelser.
  • Tidsbesparende ‒ navigatører mottar digitale referanseruter som er kvalitetssikret av nautikere i Kystverket.
  • Viktig ruteinformasjon er gjort tilgjengelig på ett sted ‒ navigatører sparer tid på å lete frem relevant ruteinformasjon fra ulike kilder.
  • Rutene er åpent tilgjengelig og kan lastes ned via routeinfo.no. Tjenesten er gratis. Informasjon om alle endringer er tilgjengelig på routeinfo.no.
  • Datafilene er tilgjengelig i internasjonal standard (RTZ-format) og kan lastes opp til fartøyets ECDIS og andre aktuelle verktøy.
  • Styrker BRM (Bridge Resource Management) ‒ legger til rette for bedre ressursutnyttelse og hindrer misforståelser på bro.
  • Legger til rette for just-in-time ankomst ‒ reduserer drivstoffbruk om bord ‒ gir miljøgevinst.
Til toppen