Hopp direkte til innhold

Stad skipstunnel klar for kvalitetssikring, fase 2

16. mai fikk Samferdselsdepartementet overlevert resultatet av det omfattende arbeidet som Kystverket har gjort på bestillingen fra 2015. Leveransen omfatter teknisk forprosjekt, godkjent reguleringsplan med konsekvensutredning, samt sentralt styringsdokument. Dermed er prosjektet klart for kvalitetssikring fase 2 (KS 2)

Reguleringsplan med konsekvensutredning er nå godkjent av Selje kommune. Det tekniske forprosjektet gir et helhetlig bilde av forhold som planlegging, bygging, anleggsvirksomhet, drift, estetikk og med kostnadsoverslag – forutsetninger som må på plass for å bygge og drifte en sikker, effektiv og bærekraftig skipstunnel.

Leveransen består også av det sentrale styringsdokumentet. Det er et overordnet dokument som gir en totaloversikt over prosjektet; hva prosjektet Stad skipstunnel omfatter, hvordan styringsstrukturen er bygget opp, hvilke aktører som inngår i prosjektet, hvilke retningslinjer som er lagt til grunn for samarbeidet, samt hvilket ansvar som er tillag de ulike aktørene. Videre redegjøres det for prosjektets mål, strategier og sentrale styringsverktøyer.

– Det sentrale styringsdokumentet er altså et samledokument som oppsummerer alt arbeidet Kystverket har gjort, samtidig som det svarer ut det som kom frem i den første kvalitetssikringen (KS1). Dette dokumentet skal følge prosjektet fra A til Å, og kan justeres undervegs, forklarer sjefingeniør Jarle Strand i Kystverket.

– Hele grunnlaget er nå sendt over til Samferdselsdepartementet. For Kystverkets del vil vi nå stille oss til disposisjon for Samferdselsdepartementet og den kommende prosessen med kvalitetssikring fase 2 (KS 2). Vårt videre arbeid er avhengig av de beslutninger og vedtak som vil komme gjennom KS 2 og behandling i Stortinget, sier han videre. 

Til toppen