Hopp direkte til innhold

Ny tjeneste for tryggere skipsfart i nordområdene

I ArcticInfo kan sjøfarende blant annet få viktige meldinger om endringer i farvannet.

Tjenesten ArcticInfo tilbyr sjøfarende en rekke tjenester som er viktig for sikkerhet, fremkommelighet og miljø i Arktis.

ArcticInfo er nettsiden som gir informasjon om forholdene i de arktiske farvannene, samt hjelp til å ta beslutninger som sikrer tryggere seilas. Økt sjøsikkerhet i de nordlige havområdene gjør at vi redusere faren for uønskede hendelser og ulykker.

Nytt innhold

Tjenesten utvikles kontinuerlig og nytt innhold inkluderer denne gangen informasjon om isfjell rundt Grønland, ising, iskonsentrasjon fra Meteorologisk institutt i Danmark og Norge (drivis og fast is), uværsvarsler for Norge, Canada, Island og Russland. Værstasjoner og skipsinformasjon i form av AIS fra Kystverket.

Fra lanseringen i 2020 ligger det også inne kartlag som iskant, værdata om vindretning og –styrke, strøm og temperatur, dybdekurver som gir oversikt av havbunnens topografi, opplysninger om kaiforhold, oversikt over norske maritime grenser, og mulighet til å sende seilingsplan digitalt til grønlandske myndigheter.

‒ ArcticInfo er en videreføring og modernisering av ArcticWeb, som ble utviklet i Danmark. Gjennom BarentsWatch har Kystverket samarbeidet med Søfartsstyrelsen i Danmark og kan nå tilby en rekke informasjonstjenester som er viktig for sikkerhet, fremkommelighet og miljø i Arktis.

Avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket påpeker at tjenesten dekker et stort område, som innbefatter farvann rundt Norge, Island, Danmark, Færøyene og Grønland.

Vil involvere flere brukere

‒ Jeg er begeistret for resultatet så langt. I ArcticInfo finnes informasjon som jeg er sikker på at brukerne har behov for når de skal ferdes trygt i disse områdene. Når anledningen byr seg, gleder vi oss til å vise dette for stadig flere brukere, og samtidig involvere flere brukere til å utveksle ideer om ny funksjonalitet som kan utvikles.  

Kystverket ønsker seg tilbakemeldinger, både ris, ros, spørsmål og ideer. Benytt gjerne funksjonen «Gi tilbakemelding» på nettsiden.

Tjenesten er kartbasert, gratis og tilgjengelig for alle. Som bruker må man registrere seg for å få tilgang til å redigere data om eget fartøy ‒ maksfart, isklasse, bruttotonnasje, redningskapasitet, kommunikasjonsmuligheter, og om fartøyet har helikopterdekk og lege/sykepleier om bord.

Vi henter skipsspesifikk informasjon fra skipsregistrene NIS/NOR.

Tjenesten finner du her: https://www.barentswatch.no/arcticinfo/

Til toppen