Hopp direkte til innhold

Nye seilingsruter er tilgjengelig for Svalbard

Skip under innseiling på Svalbard
Foto: Kystverket/lostjenesten

Kystverket har lagt ut 22 nye referanseruter for Svalbard. Rutene er tilgjengelig for navigatører via kartsystemet om bord, eller kan lastes ned via routeinfo.no.

Rutene viser trygge seilingsalternativer og gjør det lettere for sjøfarende å planlegge og gjennomføre seilaser på Svalbard. De er kvalitetssikret av Kystverkets lostjeneste, farledsbevisenhet, fyr- og merketjeneste, og av Kartverkets sjødivisjon.

Viser særskilte regler for Svalbard

Rutene inneholder viktig ruteinformasjon for seilasen, inkludert regelverk og informasjonstjenester som gjelder for skipstrafikken. Disse ruteopplysningene er spesielt viktige for navigatører som seiler på Svalbard, der mangel på infrastruktur, ustabile vær- og isforhold, og tilleggsreguleringer i miljøsårbare områder gjør navigasjonen mer krevende.

Se eksempel på rute og ruteinformasjon (fact sheet)

‒ Gjennom rutetjenesten får navigatører enkel tilgang til anbefalte ruter og informasjon om sentrale bestemmelser som gjelder for skipstrafikk på Svalbard, sier senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

Foruten nye ruter for Svalbard, er alle referanserutene også tilgjengelig via de elektroniske kartene til PRIMAR og NavStation.

‒ Det betyr at 18 000 fartøy får direkte tilgang til rutene via kartsystemer om bord, opplyser Klingsheim.

Et risikoreduserende tiltak

Fjorårets trafikktall fra kystdatahuset.no viser at det har vært en økning på 133 skipsanløp til Svalbard siden 2013. Av de totalt 577 skipsanløpene i 2023 er trafikken størst blant passasjerfartøy, offshorefartøy, spesialfartøy, lasteskip og tankskip.

I Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse fra 2022 er mangelfull eller manglende ruteplanlegging identifisert som en medvirkende årsak til navigasjonsulykker langs norskekysten. Referanserutene fra Kystverket skal bidra til å forenkle ruteplanlegging og redusere risikoen for uheldige rutevalg. Rutene er tilpasset større fartøy der risikoen for sikkerhet og miljø er størst, blant disse cruiseskip.

‒ Dette gir et godt og praktisk bidrag til ruteplanlegging og risikovurdering for trafikken i området. I tillegg forenkler det tilgangen til oppdatert informasjon om seilingsregler og andre reguleringer, sier Arve Dimmen, direktør for Navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Et kontinuerlig arbeid

De nye rutene for Svalbard inngår i Kystverkets nasjonale rutetjeneste som i dag består av nærmere 700 referanseruter til alle større norske havner. Rutetjenesten er under kontinuerlig utvikling. I arbeidet er bedre tilgjengeliggjøring av risikoreduserende navigasjonstjenester en prioritet.

‒ Vi har et nært samarbeid med Kartverket om utvikling og utbedring av maritime tjenester der myndighetsansvaret vårt overlapper. Sammen har vi et mål om å gjøre det enklere for maritime brukere å finne og ta i bruk viktig navigasjonsrelatert informasjon, påpeker Klingsheim.

Nylig har Kartverket målt dybdeforhold i områder på Svalbard som ikke tidligere er kartlagt, og som rutene er kvalitetssikret opp mot. Rutene tar høyde for Kartverkets nye oppmålinger. Brukere av rutetjenesten må være oppmerksom på at kartkvaliteten varierer, særlig i mange områder på Svalbard. Les mer om kartkvalitet på Kartverkets hjemmeside

Rutetjenesten på Svalbard

2024-NO-routeinfo-illustrasjon-Svalbard.png

 • 22 referanseruter som viser trygge seilingsalternativer.
 • Informasjon om forhold og tjenester som:
  • Vær-, is- og strømforhold
  • Kart og hydrografi
  • Navigasjonsvarslingstjenester
  • Nødkontakter
  • Lostjenester
  • Skipsrapportering
  • Seilingsregler og andre reguleringer
  • Havneinformasjon
 • Rutene er også tilgjengelig i elektroniske kartsystemer som bruker NavStation og PRIMAR.

Rutetjenestens nytteverdi for navigatører

 • Øker navigasjonssikkerheten – reduserer risikoen for at fartøy tar uheldige rutevalg som kan medføre uønskede hendelser.
 • Tidsbesparende ‒ navigatører mottar digitale referanseruter som er kvalitetssikret av nautikere i Kystverket.
 • Viktig ruteinformasjon er gjort tilgjengelig på ett sted ‒ navigatører sparer tid på å lete frem relevant ruteinformasjon fra ulike kilder.
 • Rutene er åpent tilgjengelig, gratis og kan lastes ned via routeinfo.no. 
 • Datafilene er tilgjengelig i internasjonal standard (RTZ-format) og kan lastes opp til fartøyets ECDIS og andre systemer.
 • Styrker BRM (Bridge Resource Management) ‒ legger til rette for bedre ressursutnyttelse og hindrer misforståelser på bro.
 • Legger til rette for just-in-time ankomst ‒ reduserer drivstoffbruk om bord og gir miljøgevinst.

Kontakt

Senioringeniør

John-Morten Klingsheim /
Til toppen