Hopp direkte til innhold

Innkjøp og anskaffelser

Kystverket er en offentlig etat, og følger Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.

Alle anskaffelser blir kunngjort på DIFIs portal for kunngjøringer, www.doffin.no.

Et viktig prinsipp er at offentlige anskaffelser gjennomføres på en måte som innebærer mest mulig effektiv ressursbruk. Samtidig skal regelverkets krav til forretningsmessighet, likebehandling, forutberegnelighet, ikke diskriminering, åpenhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, gi leverandørene en berettiget forventning om en korrekt og rettferdig behandling dersom de ønsker å selge til Kystverket.

Innkjøpsarbeidet i Kystverket koordineres gjennom Stabsenhet for anskaffelser og innkjøp.

Se også: 

Til toppen