Hopp direkte til innhold

Overføringen av statens fiskerihavner til fylkeskommunene

Stortinget har bestemt at statens fiskerihavner skal overføres fra Kystverket til fylkeskommunene. Fylkene sør for Stad overtok de statlige fiskerihavnene 1. januar 2020. Fylkene nord for Stad har per juni 2021 fortsatt ikke tatt over de statlige fiskerihavnene.

I praksis innebærer overføringen at statens bruksretter og eiendomsrett til moloer, kaier med videre i de statlige fiskerihavnene går over til fylkeskommunene. Samtidig overføres leieavtaler og andre kontraktsforhold til fylkeskommunene. Dette innebærer at fylkeskommunene overtar alle oppgaver knyttet til eierskapsforvaltning av de statlige fiskerihavnene. Fylkeskommunene står fritt til å avgjøre hvordan de vil bruke og utvikle havnene videre, naturligvis innenfor de begrensninger som følger av gjeldende avtaler og andre rettighetsforhold.

Kystverket er av den oppfatning at fylkeskommunene vil ta over som meget kompetente eiere av fiskerihavnene. Arbeidet staten har nedlagt i havnene gjennom 150 år blir videreført på en god måte, og overføringen vil være uproblematisk for aktørene i fiskerihavnene.

Til toppen