Hopp direkte til innhold

Tilskot til investering i effektive og miljøvennlege hamner

Tilskot til investering i effektive og miljøvennlege hamner skal bidra til å auke effektiviteten i logistikkjeda gjennom tiltak i hamn. Tilskotet kan nyttast til investering i havneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring. Tilskotet kan ikkje nyttast til investering i superstruktur.

Tilskot til investering i effektive og miljøvennlege hamner skal bidra til å auke effektiviteten i logistikkjeda gjennom tiltak i hamn. Tilskotet kan nyttast til investering i havneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring. Tilskotet kan ikkje nyttast til investering i superstruktur.

I statsbudsjettet for 2021 er det løyvd 52,9 millionar kroner til denne ordninga. Fristen for å søke er 10. mai 2021, og prosjekta må vere ferdige innan 30. november 2022.

Til toppen