Hopp direkte til innhold

Etterretning for sjøfarende (Efs)

Etterretning for sjøfarende (Efs) er en informasjonstjeneste fra Kartverket, Sjødivisjonen. I Efs kunngjøres sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart og opplysninger om forskjellige forhold som kan være av interesse for sjøfarende.

Alle kan laste ned Efs-meldinger og tracings (småskisser av kartendringer) gratis fra Kartverkets nettsider

Efs omfatter blant annet:

  • Etablering og forandringer av fyrbelysningen, faste og flytende sjømerker, nylig oppdagede grunner, nye eller endrede undervannskabler og rørledninger, luftspenn, info om vrak eller hefter som kan være til hinder for fiske og skipsfart m.m.
  • Efs gir også opplysninger om planlagte eller midlertidige endringer på fyr og merkesystemet langs norskekysten.
  • Videre gis meldinger om skyteøvelser, opplysninger om eventuelle påbud og forordninger angående seilas i bestemte områder, endringer av losstasjoner m.m..

Brukere er selv ansvarlig for å laste ned pdf-utgavene av Efs. Enhver sjøfarende bør være oppmerksom på den store risiko det medfører å navigere etter ikke tidsmessige kart og det ansvar de derved pådrar seg.

Til toppen