Hopp direkte til innhold

Tenk sikkerhet når du er ute i fritidsbåt

Fritidsbåter i mange varianter.
En tryggere tur på sjøen i sommer er et mål for Kystverkets mange roller knyttet til fritidsbåter. Foto: KV Nornen/Kystvakten.

- Vis sjøvett når du ferdes på sjøen. Bruk flytevest, bruk våre tjenester, ha oppdaterte sjøkart, avpass farten og unngå rusmidler. Sørg for at det blir flotte og trygge opplevelser både for deg selv, dem du har med i båten og andre som ferdes på og ved sjøen, oppfordrer kystdirektør Einar Vik Arset.

Vær trygg når du ferdes på sjøen! Trygghets-sirkelen forteller deg om fem vesentlige ting som er viktig for sikker ferdsel: Vis sjøvett, bruk flytevest, ha oppdaterte sjøkart, avpass farten og unngå rusmidler. Har du alt dette på stell, er du trygg når du er ute i båt.

− Sammen med norske myndigheter har også Kystverket en nullvisjon for båtferdsel. Målet er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt, poengterer kystdirektøren.

 

Visste du at det er nye fartsgrenser på sjøen? Både Kystverket og kommunene har gitt nye fartsgrenser. Det er ditt ansvar som båtfører å sette deg inn i disse - her får du noen tips fra Kystverket. Publisert

Fart til sjøs

Det gjelder flere sett av regler for ferdsel til sjøs. Forskrift om fartsgrenser på sjøen gjelder i hele landet og har regler om krav til aktsomhet og om ferdsel ved badeplasser.

§ 2.Krav til aktsomhet

Enhver som fører et fartøy skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter sikt- og farvannsforholdene, fartøyets størrelse, konstruksjon og manøvreringsevne, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår fare eller voldes skade eller ulempe for personer, herunder badende, kano- og kajakkpadlere, andre fartøyer, kaier, akvakulturanlegg, strandlinjer, dyre- og fugleliv og omgivelsene for øvrig.

§ 3.Ferdsel ved badeplasser

Fartøy skal ikke gå med høyere fart enn 5 knop innenfor 50 meter fra steder hvor bading pågår eller fra merkebøyer​1 som er utlagt ved offentlige badeplasser.

Det er forbudt å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy innenfor merkebøyer som er lagt ut ved offentlige badeplasser.

I tillegg til forskrift om fartsgrenser på sjøen, gjelder forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen. Denne forskriften er fastsatt av Kystverket og gir fartsgrenser for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy i enkelte kommuner. I tillegg til disse fartsgrensene kan det gjelde kommunale fartsgrenser for fritidsfartøy. Fartsgrenser på sjøen gjelder for alle sjøfarende, med unntak av politiets fartøy, brannvesenets fartøy, ambulansefartøy, forsvarets fartøy, fartøy med lege ombord eller fartøy i sjøredningstjenesten i forbindelse med utrykninger eller øvelser.

Fartsforskriftene kommer i tillegg til de vanlige sjøveisreglene som alle må følge, og det er båtførers ansvar å avpasse farten etter farvann, vær, annen trafikk, egne ferdigheter osv. Fritidsbåter må navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier.

Brosjyre om nyttige tjenester for båtfolk

Fritidsbåt_Nyttige tjenester for båtfolk_forside.jpg

I denne brosjyren finner du nyttig informasjon om Kystverkets ansvar, sjømerkesystemet, regelverk for båtfolk og en rekke kjekke tjenester du kan ha nytte av når du ferdes på sjøen.

 

 

 

Få varsel om forholdene på sjøen

Informasjonen som båtfolket får gjennom vårt Bølge- og strømvarsel skal gjøre det lettere og tryggere for sjøfarende å navigere i kystområder.

Farledsvarslene inneholder data for signifikant og maksimal bølgehøyde, samt bølgeretning for hver hundre meter langs kysten vår. 

Den planlagte seilasen kan også tegnes rett inn i karttjenesten til BarentsWatch, eller hentes inn rett fra båtens navigasjons­plattform (ECDIS/ECS). En fil legges enkelt inn i tjenesten på nettsiden, og du får tilbake et bølgevarsel for akkurat din valgte seilas.

Etter å ha tegnet inn egen rute i tjenesten, gis det varsel i tre timers intervaller inntil 60 timer frem i tid. Tjenesten tar hensyn til bunntopografien i området, samt lokal vind for mer nøyaktighet.

Prøv tjenesten:

Last ned KystVær-appen og få nøyaktige og oppdaterte vindmålinger for 130 værutsatte strekninger...

Fag Publisert Oppdatert

Spørsmål og svar om fart og fartsbegrensninger til sjøs

 • Har du lastet ned appen BåtFart? Den hjelper deg å følge fartsgrensene til sjøs

  Sliter du med å vite hva som er fartsgrensen når du er ute i fritidsbåten din? I 2020 lanserte vi en app som hele tiden forteller deg hva som er fartsgrensen der du er, og som gir deg varsel dersom du kjører for fort. 

  NB - BåtFart-appen kan være mangelfull når det gjelder kommunale fartsgrenser. Dette er fordi noen kommunen fortsatt jobber med å sette fartsgrenser for sine sjøområder. I tillegg kan det komme endringer i eksisterende kommunale fartsgrenser gjennom året. For informasjon om kommunale fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde, så må kommunene kontaktes direkte.

  BåtFart-appen er tilgjengelig for gratis nedlasting:

 • Er kommunen pålagt å ha fartsgrenser til sjøs?

  Nei, dette er valgfritt.

 • Hvordan skal en kommune gå frem for å få en fartsforskrift? Tar det lang tid?

  Kommunene har selv myndighet til å fastsette lokale fartsforskrifter for fritidsfartøy i eget sjøområde etter havne- og farvannsloven § 8.

  Kommunen må sende forslaget til forskrift på høring i minimum tre uker. I tillegg kommer saksbehandling før og etter i kommunen. Ta kontakt med den aktuelle kommunen for mer informasjon.

 • Hvem har ansvaret dersom det skjer noe på sjøen, og det ikke er gitt fartsgrense på stedet?

  Båtføreren har alltid ansvaret. Selv om det ikke er gitt fartsgrense på stedet, så gjelder det likevel generelle regler om fart, i tillegg til sjøveisreglene:

  • Generelt krav om aktsomhet: Enhver som fører et fartøy skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter sikt- og farvannsforholdene, fartøyets størrelse, konstruksjon og manøvreringsevne, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår fare eller voldes skade eller ulempe for personer, herunder badende, kano- og kajakkpadlere, andre fartøyer, kaier, akvakulturanlegg, strandlinjer, dyre- og fugleliv og omgivelsene for øvrig.
  • Ferdsel ved badeplasser: Fartøy skal ikke gå med høyere fart enn 5 knop innenfor 50 meter fra steder hvor bading pågår, eller fra merkebøyer som er utlagt ved offentlige badeplasser. Det er forbudt å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy innenfor merkebøyer som er lagt ut ved offentlige badeplasser.

  Overtredelse av disse bestemmelsene kan straffes med bøter eller fengsel. Dette håndheves av politiet.

 • Hvordan skal jeg vite hva som er fartsgrensen der jeg skal kjøre?

  Du kan enten sjekke på lovdata.no eller på kystinfo.no. Du kan også sjekke direkte med den aktuelle kommunen om den har fastsatt forskrift.

  Fartsgrenser skal for øvrig skiltes hensiktsmessig, men vær oppmerksom på at det ikke er mulig å skilte overalt på sjøen. Noen steder finnes skiltingen bare som oppslag i havner og marinaer.

  Selv om det ikke er fastsatt lokal fartsforskrift, betyr ikke det at det er «fritt fram». Kravet om aktsomhet som er fastsatt i den generelle fartsforskriften § 2 og fartsbegrensningen ved badende i § 3 gjelder overalt.

  Kystverket har tatt initiativ til å kartfeste alle lokale fartsforskrifter.

  Du finner kartfestingen av den statlige fartsforskriften på kystinfo.no - og målet er at vi innen sommersesongen 2022 vil kartfeste også andre lokale fartsforskrifter.

  • Kartet finnes på Kystverkets hjemmesider, og viser fartsbegrensninger som flater i kartet.
  • Et annet nyttig verktøy er appen BåtFart, som viser deg fartsgrensen der du er, og farten du holder. (NB - er underoppdatering fram til 1. juni 2022 og kan være mangelfull når det gjelder lokale fartsforkrifter).
 • Hva er et ”Sakte fart”-skilt? Kan vi ha det i stedet for en fartsforskrift?

  sakte-fart.jpg«Sakte fart» forteller kun om den alminnelige plikt til å avpasse farten etter forholdene, og innebærer ikke innføring av en konkret fartsgrense. Skiltet vil kun være en opplysning til sjøfarende om at det i det aktuelle farvannet er forhold som tilsier at spesielle hensyn må tas, jf. fartsforskriften § 2. Målet vil være å unngå kjølvannsbølger som kan forårsake skader på installasjoner i farvannet, på fartøy som ligger til kai, eller som kan utsette folk for fare.

  I noen typer farvann vil trafikktettheten og farvannet tilsi at målet vil være sett i forhold til hvordan farvannet er. Målet her vil være å begrense farten til fartøyene, slik at risikoen for sammenstøt, grunnstøting og lignende blir redusert. I slike tilfeller er det naturlig at det gis fartsforskrifter som angir konkret maksimumsfart i farvannet.

 • Hvem har ansvar for å skilte fartsgrenser?

  Det er den myndigheten som har fastsatt forskrift om fartsgrense på sjøen som har ansvaret for å skilte. Dette kan være enten en kommune eller Kystverket.

 • Kan private fastsette forskrift eller søke om ”sakte fart”-skilt?

  Nei. Det er bare kommunene og Kystverket som har myndigheten til å fastsette forskrifter. Det er videre bare kommunene som kan søke Kystverket om tillatelse til å sette opp «sakte fart»-skilt. Dette har blant annet sammenheng med vedlikeholdsansvaret som vil følge en slik tillatelse. Private må i utgangspunktet henvende seg til kommunen og be den vurdere fartsforskrift eller «sakte fart»-skilt.

 • Gjelder «gamle» skilt som det står 5 knop på?

  Ikke stol på gamle fartsskilt: I en periode frem mot våren kan sjøfarende oppleve at skiltene som viser fartsgrensen ikke er korrekte. De kan vise for høy eller for lav maks fart, de kan være plassert feil, de kan gjelde for alle fartøy selv om fartsgrensen kun gjelder for fritidsfartøy osv. Dette skyldes at både Kystverket og kommunene trenger noe tid for å få gjort de nødvendige endringene på skiltene.

  Riktig fart er førerens ansvar: Uansett hva skiltene viser, så er det føreren av fartøyet som har ansvaret for å vite hvilke regler som gjelder der man ferdes. Det er flere måter å sette seg inn i dette på, både Lovdata, kart og informasjon fra kommunene.

  Oversikt over fartsforskriftene finner du her, og for øvrig på lovdata.no. 

   

 • Er det tillatt å ferdes med surfebrett, kitebrett eller vannskuter innenfor badebøyer?

  Ferdsels- og ankringsforbudet innenfor bademerkebøyer gjelder for "motor- og seildrevne fartøy". Forbudet gjelder dermed for bl.a. alminnelige motorbåter, kiting, seilbrett og vannscooter. Surfebrett/padlebrett (SUP) som ikke får sin fremdrift ved hjelp av seil, omfattes ikke av forbudet.

 • Er dykking og snorkling «bading»?

  Forskrift om fartsgrenser på sjøen har en regel om ferdselsforbud ved badeplasser. Etter denne bestemmelsen skal fartøy ikke gå med høyere fart enn 5 knop nærmere enn 50 meter "fra steder hvor bading pågår eller fra merkebøyer som er utlagt ved offentlige badeplasser". Snorkling, fridykking og dykking regnes som "bading" etter forskriften. Regelen om at fartøy skal holde 5 knop 50 meter fra badende gjelder dermed i en sone på 50 meter fra steder der dykking, fridykking eller snorkling pågår; både når personen er i vannoverflaten og under vann. Se regjeringen.no for nærmere forklaring.

Visste du at det finnes rundt 22 000 sjømerker langs kysten vår? Disse gir visuelle og elektroniske signaler som hjelper deg å navigere. Det er ulike merker som viser hvor du skal kjøre og hvor du må være ekstra forsiktig.

Sjømerkesystemet

Det er ikke gjort i ei håndvending å lære seg alle merkene, så anbefalingen er å sette seg inn i dette før man legger ut på tur. Her er en oversikt over det som er viktigst å ta med seg:

 • Lateralmerke: Viser merkingens hovedretning (rødt om babord – grønt om styrbord)
 • Kardinalmerker (kompassmerking): Viser hvilken side det er trygt å passere et skjær eller ei grunne.
 • Faste merker: Markerer småskjær og grunner. Viseren peker mot sikkert farvann. 
 • Spesialmerker: Brukes ofte til å markere områder med begrensninger for ferdsel – som f.eks. badestrand.
 • Frittliggende grunner/farer: Seilbart farvann rundt grunnen eller faren. 
 • Senterledsmerke: Definerer midtskillet mellom to seilingsleder. 

Husk: Fortøy aldri til sjømerkene.

Det er viktig å se merkene i sammenheng med sjøkartet. Det er godt sjømannskap å ha oppdaterte sjøkart, og å planlegge turen ved hjelp av sjøkartene.

I forbindelse med båtførerprøven lærer man også om disse navigasjonsinnretningene, og hvordan man skal manøvrere i henhold til dem. Anbefalingen er derfor klar: 

Ta båtførerprøven for å øke kunnskapen om navigering, sjømerker og godt sjømannskap!

PAPPA ER UMISTELIG: I snitt dør det over 30 personer i ulykker med fritidsbåt hvert år. De som omkommer er fortsatt stort sett menn over 40 år. Si fra til pappa at han må kjøre forsiktig og bruke redningsvest når han er på sjøen! Publisert

Kystverkets myndighetsområde knyttet til fritidsbåtflåten:

 • Myndighet til å fastsette forskrifter om fartsgrenser
 • Myndighet til å sette opp farvannsskilt
 • Myndighet til å sette ut sjømerker

Selv om Kystverket legger forholdene til rette, er det den enkeltes ansvar å utvise forsiktighet og å avpasse farten etter fartøyets egnethet, manøvreringsevne og farvannsforholdene. Det er viktig å huske at fart dreper – også til sjøs. Fører har ansvar også for de andre om bord.

Å ferdes i fritidsbåt er en flott opplevelse, og Kystverket jobber for at folk skal føle seg trygge og kunne nyte opplevelsene langs kysten.

Kystverket jobber tett sammen med en rekke organisasjoner og etater for at du og dine skal ha en sikker og trygg opplevelse på sjøen. Dette gjør vi gjennom holdningskampanjer og regelverk.

Når du er ute i båt forplikter du deg til å overholde de lover som er knyttet til ferdsel på sjøen. Båtfører har alltid ansvar!

Sjøveisreglene – trafikkregler til sjøs

Vikeregler for motorbåter
1. Hold til høyre for møtende båt.
2. Vik for båter fra styrbord.
3. Motorbåt viker for seilbåt.

Vikeregler mellom seilbåter
1. Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord.
2. Lobåt viker for lebåt.

Andre vikeregler 
1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet.
2. Hold god avstand til nyttetrafikk.
3. Hold til styrbord i trange led.
4. Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt.

Sjøvettreglene – regler for sikker ferdsel til sjøs

 1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under forhold den er egnet for.
 4. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Båtførerbevis

Regelverket sier at dersom du er født i 1980 eller senere, og skal føre en fritidsbåt med lengde over åtte meter eller med motor som er større enn 25 hestekrefter, må du ha båtførerbevis. Men vi anbefaler likevel alle å ta båtførerprøven, for å øke kunnskapen om navigering, sjømerker og godt sjømannskap.

 

Til toppen