Hopp direkte til innhold

Gjennomseiling Torsbergrenna

Kystverket vil med prosjektet Gjennomseiling Torsbergrenna bedre fremkommeligheten og sikkerheten i skipsleia ved Herøya Industripark i Porsgrunn, Skien og Bamble kommuner.

Innseilingen ved Herøya Industripark er grunn, strømutsatt og har redusert manøvreringsrom, slik at bruken av kaianleggene er utfordrende. Det er variabel strøm i vassdraget, ved utløpet av Porsgrunnselva til Frierfjorden og behov for taubåt for å trekke de største fartøyene ut fra kaianleggene. Mindre fartøyer kan også snu ved kaianleggene. I tillegg er farvannet mye brukt av fritidsbåter.

Tiltaket øker fremkommeligheten og sikkerheten i farvannet og reduserer ventetid for fartøyer som skal anløpe kaianleggene. I tillegg legger tiltaket til rette for økt tonnasje (lengde, bredde og dypgående) for fartøyene som skal levere råvarer og hente ferdige produkter.

Torsbergrenna info.png

 

Kontakt

Senioringeniør

Frode Seiersnes /

Kontakt

Senioringeniør

Geir Egil Solberg /
Til toppen