Hopp direkte til innhold

Innseiling og dypvannskai Mo i Rana

Målet for samarbeidsprosjektet er å redusere risikoen for skipsulykker, øke kapasiteten i havneinfrastrukturen og forbedre fremkommeligheten for skipstrafikken som anløper terminalene i Mo i Rana.

Mo i Rana havn.
Foto: Rana kommune

Innseiling Mo i Rana er et samarbeidsprosjekt mellom Kystverket og Rana kommune som involverer flere delprosjekter i Mo i Rana havn. Prosjektet skal samlet sett gi en tryggere, mer fremkommelig farled inn til Mo i Rana og en havn tilrettelagt for fremtiden. Prosjektet har stor betydning for hele Helgelandsregionen. Rana kommune er en av de største industrikommunene i Nord-Norge, og de store industriinvesteringene i Mo i Rana stiller økte krav til havnefasiliteter og farleden.

Mo i Rana info.png

Kystverkets del av prosjektet omfatter etablering av nye navigasjonsmerker i farleden i Ranfjorden og utdypning foran Toranesterminalen, som er en del av de tidligere definerte stamnetthavnene i Norge. Formålet med Kystverkets prosjekt er å forbedre sjøsikkerheten og tilgjengeligheten til den offentlige terminalen.

Rana kommune skal etablere en ny offentlig eid intermodal terminal med dypvannskai på Langneset ved Rana industriterminal. Målet med kommunens del av prosjektet er å øke godskapasiteten og sikre konkurransedyktigheten for eksisterende industri, samt legge til rette for nye etableringer i regionen.

Arbeidet starter i april 2024, og skal etter planen være ferdigstilt sommeren 2026.

Dypvannskai-illustrasjonsbilde.jpg
Illustrasjon av dypvannskai i Mo i Rana. (illustrasjon fra Rana Utvikling)

Info om prosjektet

 • Hva er dagens problem og utfordringer?

  • Dagens sjømerking av farleden skaper unødvendige utfordringer og risiko for sjøtrafikken.
  • Dagens havnekapasitet er begrenset, noe som skaper utfordringer for industrien i dag og hindrer fremtidig vekts, nye industrietableringer og prosjekter i regionen.   
 • Hva ønsker vi å oppnå?

  • Prosjektet skal gi en tryggere og mer fremkommelig farled, samtidig som det reduserer risikoen for sjøulykker.
  • Prosjektet skal muliggjøre nye industrietableringer og prosjekter i regionen.
  • Prosjektet skal redusere ventetiden og bidra til mer effektiv godshåndtering i Mo i Rana.
 • Hva skal vi gjøre?

  Utdypning ved Toranesterminalen

  • Sikre en dybde på 11 meter i ytre del og en dybde på 8 meter i indre del av kaia.
  • Dette omfatter mudring av omtrent 40 000 kubikkmeter masser.
   - 30 000 rene masser skal legges i sjødeponi i Ranfjorden.
   - 10 000 forurensede masser skal deponeres i forbindelse med den ny dypvannskaien.

  Etablering av ny dypvannskai på Langneset

  • Kaien bygges som en industrikai som kan håndtere store laster.
  • Nye bakarealer sikrer deponikapasitet for forurensede masser fra mudring.
  • Dybde på kaien blir 15 meter, og lengden blir 150 meter.
  • Dette omfatter mudring av omtrent 70.000 kubikkmeter masser
   - 60 000 rene masser skal legges i sjødeponi i Ranfjorden.
   - 10 000 forurensede masser skal deponeres i forbindelse med den nya dypvannskaien.

  Oppgradering av sjømerking

  • Vi etablerer et nytt flytende merke ved Storgrunna.
  • Tre umerkede grunner merkes med nye bunnfaste sjømerker.
  • Sektorlykten ved Bustnes rives, og en ny sektorlykt etableres.
  Plankart Mo i Rana havn.
  Tiltaksområder i Mo i Rana havn.

   

 • Hvordan sikrer vi en trygg håndtering av forurensede masser uten negative miljøeffekter?

  • Fjerning av forurensede sedimenter i havneområdet gir en positiv miljøeffekt.
  • Vi oppretter et felles deponi for forurensede masser fra begge prosjektene, som deretter blir en ny kai.
  • Alle masser skal stabiliseres for å hindre lekkasje av miljøgifter og sikre en stabil byggegrunn.
  • Kun rene masser vil bli deponert på sjøbunnen.
  • Mudring og deponering vil kun gjennomføres om høsten/vinteren, utenfor den sårbare perioden for fisk og fugleliv.
  • Det er gjennomført miljøundersøkelser i forkant, og tiltaket vil bli overvåket både under og etter gjennomføringen.
 • Hvorfor er dette et samarbeidsprosjekt mellom Rana kommune og Kystverket?

  • Felles deponiløsning for forurensede sedimenter gir en trygg og økonomisk håndtering av disse masser.
  • Felles prosjektledelse, administrasjon og gjennomføring gir lavere totalkostnad.
  • Samlet kompetanse fra både Kystverket og kommunen i felles prosjekt sørger for en god prosjektgjennomføring.

Bilder

 • Mo i Rana havn, høst-vinter 2023

  Bildene kan benyttes fritt i ikke-kommersielle sammenhenger, så lenge fotograf krediteres som anvist.

  Klikke for nedlasting her. 

  MoiRana_havn4.jpg
  Foto: Lars Solbakken

   

  rana_industriterminal6_dagens kai og mot øst nord-øst viser bukta mellom Rana industriterminal og Toraneskaia.JPG
  Foto: Rana kommune

         

  Foto: Rana kommune

   

  MoiRana_havn2.jpg
  Foto: Rana kommune

   

  Foto: Rana kommune

   

  Foto: Rana kommune

   

  Foto: Rana kommune

   

  MoiRana_havn5.png
  Foto: Rana kommune

   

  rana_industriterminal_7.JPG
  Foto: Rana kommune

   

  MoiRana_havn7.jpg
  Foto: Rana kommune

   

   

 • Signering kontrakt, Vest Betong hovedentreprenør, mars 2024

  Bildene kan benyttes fritt i ikke-kommersielle sammenhenger, så lenge fotograf krediteres som anvist.

  Klikke for nedlasting her.

  Signering_kontrakt_VestBetong.jpeg
  Feiret kontraktsignering med kake.
  Fra venstre:
  Sverre Selfors styreleder i Mo I Rana Dypvannskai AS,
  Jostein Moe leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket,
  Ronny Torsteinsbø daglig leder i Vest Betong,
  Geir Waage ordfører Rana kommune.
  Foto: Rana Kommune

   

  Dypvannskai-illustrasjonsbilde.jpg

  Illustrasjon av dypvannskai i Mo i Rana. Illustrasjon fra Rana Utvikling.

Kontakt

Senioringeniør

Olof Martin Fransson /

Relaterte artikler fra kystverket.no

Til toppen