Hopp direkte til innhold

Vardø fiskerihavn

Vardø Fiskerihavn er det eldste fiskeværet i Finnmark og er svært utsatt for urolige forhold som følge av bølger, strømmer og vind fra nordvest til nordøst. Prosjektet inneholder tiltak som vil forbedre både framkommeligheten og tilgjengeligheten i havnen.

Vardø fiskerihavn.
Vardø fiskerihavn. Foto: Kystverket - Louise Skjøndal 

 

Vardø Fiskerihavn, som ligger på Vardøya i Vardø kommune, er det eldste fiskeværet i Finnmark. Fiskerihavnen er kommunens største havn for kystfiskeflåten og fungerer som anløpshavn for gods- og persontrafikk langs kysten.

Havnen er svært utsatt for urolige forhold som følge av bølger, strømmer og vind fra nordvest til nordøst. Værforholdene fører til risiko under lasting og lossing, samt slitasje og skader på både fartøy og kaier. Dette er en belastning for fiskere og andre brukere, og det er behov for forbedringer.

De utfordrende forholdene i havnen påvirker både næringslivet og lokalbefolkningen i Vardø da de bidrar til å redusere mobiliteten, stjele fritid og skape negative økonomiske konsekvenser.

Det brukes mye tid på å sikre fartøy under dårlig vær, i tillegg til ekstrakostnader ved reparasjoner og hyppig vedlikehold. Spesielt på østsiden av havnen er forholdene urolige, noe som hindrer optimal drift av denne delen av havnen. Deler av havnen er også grunn, og det betyr at enkelte fartøy må vente til høyvann før de kan komme inn i disse områdene.

Vardø fiskerihavn.

Hva vi vil gjøre:

Prosjektet inneholder tiltak som omfatter å merke, utdype og skjerme havnen. For å bedre beskyttelsen av havnen, planlegger vi å etablere en molo i ytre havn. Den er planlagt å bygge 300 meter nord for det eksisterende moloanlegget, og den vil strekke seg fra den vestlige delen av øya over Sandvikflua og 595 meter mot øst. Dersom det er behov for det vil innseilingen og/eller den indre delen av havnen bli gjort dypere. Merkingen vil bli oppdatert og tilpasset den nye innseilingen.

Det kan bli nødvendig å justere tiltaket etter hvert som kunnskapsgrunnlaget i prosjektet blir mer utfyllende.

Vardø_3d skisser.png
3D-skisse av skjermingstilltak med ny ytre molo.

Hva vi ønsker å oppnå:

Målet med prosjektet er å skape bedre liggeforhold ved kai, sikre trygg manøvrering i havnen, og skape gode utviklingsmuligheter for den lokale fiskerinæringen.

Konkrete mål inkluderer:

  • Redusere risikoen for ulykker under lasting og lossing.
  • Minske skader på fartøy, kaier og utstyr.
  • Redusere ventetiden for å ankomme kaia.
  • Begrense bølger i havnebassenget.
  • Forbedre framkommelighet og tilgjengelighet i havnen.
  • Legge til rette for utvikling innen fiskeri og andre næringer.

Samfunnsmålet er å bidra til videre utvikling av et fiskeriavhengig kystsamfunn og legge til rette for befolkningsvekst.

Status:

I Kystverkets handlingsplan er tiltaket planlagt med oppstart for gjennomføring i 2027.

 

Kontakt

Overingeniør

Louise Viketun Skjøndal /
Til toppen