Farledsbevis

Fartøy over en viss størrelse er lospliktige når de seiler innenfor Norges grunnlinje (fastlandet og Svalbard). En navigatør med gyldig farledsbevis kan ofte ivareta denne losplikten uten å bruke los. Farledsbevisordningen innebærer en myndighetskontroll av en navigatørs erfaring, kompetanse og ferdigheter på et konkret fartøy i et konkret farvann.

Les mer om farledsbevis i Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften).

Nyhetsliste

Siste nytt