Hopp direkte til innhold

Farledsbevisprøve

Navigatører må avlegge farledsbevisprøve for å få farledsbevis klasse 1, 2 eller 3.

Gjennomføring av farledsbevisprøve

En bestått farledsbevisprøve sikrer at navigatøren har de nødvendige farvannskunnskaper for å gjennomføre en sikker seilas. For klasse 1 og 2 må prøven gjennomføres om bord i fartøyet hvor søker blir evaluert av en statslos. For klasse 3 kan rederiene bruke en farledsbevisassessor istedenfor statslos.

Kystverket fastsetter representative prøver for større områder. Kystverket har etablert representative prøver for hele landet inkludert Svalbard, totalt ni prøver. I tillegg er det fastsatt tre innseilinger til offshorebaser som representative prøver for de øvrige offshorebasenes innseilinger.

Det er en forutsetning at erfaringskrav er oppfylt for å få hele de definerte områdene. Dersom navigatøren ikke har erfaring fra hele området vil det bli gitt godkjenning for en avgrenset del av området, selv om det er avlagt en representativ prøve. Navigatøren vil imidlertid få sitt farledsbevis utvidet til nye leder i samme område utelukkende basert på at erfaringskravet senere blir innfridd. Dette gjelder ikke for klasse 1 hvor det må avlegges prøve for hver nye farled.

Farledsbevisprøven må også avlegges ved utvidelse av farledsbevisets gyldighetsområde. Ved utvidelse kan Kystverket bestemme at kravet om prøve helt eller delvis kan fravikes ved korte farleder med lav risiko, eller dersom søker har betydelig fartstid på norskekysten.

Dersom du stryker vil det være en karantenetid på 14 dager før ny prøve kan gjennomføres. Skyldes stryk en feil ved praktisk gjennomføring av seilasen, må du i tillegg dokumentere minimum to nye seilaser i samme led før ny prøve kan gjennomføres.

På fartøy der et ECDIS system presenterer fartøyets systemberegnede posisjon, vil Kystverket kunne kreve at skjermen dimmes ned eller dekkes til. Dette er for å kontrollere dine navigasjonsferdigheter uten systemets posisjoneringsstøtte, tilsvarende å navigere ved hjelp av papirkart.

Representativ prøve

 • Hva er en representativ prøve?

  Dette er en prøve som dekker et gitt område der det er navigatørens seilingserfaring som avgjør hvor stort område som innvilges på bakgrunn av bestått prøve. Prøven gjelder kun for klasse 2 og 3 farledsbevis.

 • Hva må jeg ta hensyn til?

  • Navigatører som søker farledsbevis for en konkret led kan velge å gjennomføre prøve i leden, men ved senere søknad om utvidelse vil kandidaten måtte ha flere prøver.
  • Navigatører som avlegger en prøve som er representativ for hele området, kan utvide farledsbeviset til nye farvann innenfor samme området etter hvert som erfaringskravene i lospliktforskriften oppfylles.
  • Alle ledene i området kan kun søkes om hvis søker dokumenterer seilingserfaring i disse etter lospliktforskriften
  • Leder som er vurdert å ikke være dekket av disse prøvene er enten stengt for bruk av farledsbevis eller der fartøyer, på grunn av størrelsen (LOA), krever at det avlegges en spesialprøve for å seile farleden uten los.
  • Stengt for bruk av farledsbevis: for eksempel enkelte indre leder i Skagerak 
   • Rødt skarvert område - Ingen seilas med farledsbevis,
   • Blått skravert område - farledsbevis klasse 1 led,
   • sort skravert område - kun begrensning på farledsbevis klasse 2, ikke farledsbevis klasse 1 led.
  • Farledsbevis klasse 1, lokale begrensninger: for eksempel Karmsundet, innehaver av klasse 2 kan gå med fartøyer opptil 125 meter. Er fartøyet mellom 125 - 150 meter vil det kreves farledsbevis klasse 1. 
  • For å få farledsbevis for farleden Leirpollen i Tanafjorden, må det gjennomføres en spesialprøve.
  • I kartvisningen tilsvarer hver firkant 5x5 nautiske mil. Ved søknad skal disse merkes side om side, ikke hjørne mot hjørne. Pass også på at hele leden du søker om er dekket.
 • Under prøven

  • Kandidaten kan bli hørt teoretisk i farleder som innvilges etter prøve, selv om den praktiske prøven ikke går gjennom disse farledene.
  • Navnet angir prøvestrekningen for den praktiske prøven. Prøven kan gjennomføres i den retningen som passer fartøyets planer.
 • Etter bestått prøve

  • Ved bestått representativ prøve kan kandidaten tildeles hele eller deler av området som dekkes av den representative prøven hvis man har seilingserfaring i alle ledene. For mer informasjon, se lospliktforskriften
  • Oppnås seilingserfaring i tilstøtende farleder senere, kan man søke om nye farleder. Disse kan innvilges uten ny prøve på grunnlag av tidligere bestått representativ prøve for det aktuelle området.
 • Områder som dekkes av representative prøver

  Seilingserfaring på Svalbard, se Forskrift om havner og farvann på Svalbard

 • Representative prøver offshore

  • Navigatører som avlegger en prøve som er representativ for offshorebasene, vil etter søknad og erfaringsvurdering av Kystverket kunne utvide til andre offshorebaser etterhvert som erfaringskravene i lospliktforskriften oppfylles.
  • Under prøven kan kandidaten bli hørt teoretisk i andre offshorebaser som innvilges etter en representativ offshore prøve, selv om den praktiske prøven ikke går gjennom disse farledene.
 • Representative offshoreleder

  • Feistein - Tananger - Dusavika
   • Dekker leden Jærens rev/Feistein-Tananger/Risavika-Skudefjorden - Dusavika.
   • * Prøven kan tas til Stavanger hvis kandidaten har dokumentert seilingserfaring her.
  • Rekstafjorden - Florø offshorebase
   • Dekker leden Rekstafjorden / Kvannhovden - Florø offshorebase.
   • For å få både Rekstafjorden og Kvannhovden må søker dokumentere seilingserfaring i begge ledene.
  • Åsvær - Sandnessjøen
   • Dekker leden Åsvær-Sandnessjøen.
 • Offshorebaser

 • Kartvisning for representative prøver

  Strekene i kartet er kun veiledning og skal ikke brukes i navigasjon, praktiske prøver kan avvike noe fra denne visningen.

Assessor - farledsbevis klasse 3

 • Hva er assessorordningen?

  • Farledsbevisassessorer kan benyttes av rederier med fartøy under 100 meter for å gjennomføre farledsbevisprøver for sine navigatører.
  • Assessor må selv ha gyldig farledsbevis klasse 2 for det området han skal sjekke ut kandidaten i, samt ha gjennomført kurs hos Kystverket. 
  • Assessoren trenger ikke å være ansatt i rederiet.
  • Kystverket arrangerer egne kurs for navigatører som ønsker å bli farledsbevisassessor. 

  Kursplan

  Opplæringslogg

 • Rederigodkjenning - for bruk av farledsbevis klasse 3

  Denne prosessen starter hos rederiet. Rederier som ønsker å benytte farledsbevis klasse 3 må sende søknad til Kystverket. Søknaden skal ha vedlagt dokumentasjon som står beskrevet i lospliktforskriften §10 pkt. 3.

  Rederiet må sende søknad på epost til: 

  Søknaden merkes: Søknad om rederigodkjenning for bruk av FB-klasse 3

  Følgende dokumentasjon må legges ved:

  • Dokumentasjon på at fartøyet er under 100 meter (målerbrev, sertifikat, el.)
  • Fartøyet har ECDIS montert om bord (sertifikat, typegodkjenning, el.)
  • Opplæringslogg som brukes for opplæring av farledsbeviskandidater (se vedlegg under relaterte dokumenter, dette kan tilpasses rederiet)

  Se lospliktforskriften § 10 pkt. 3 for detaljer om søknadens utforming og nødvendige vedlegg.

 • Hvem kan ta assessorkurs?

  Du må oppfylle følgende kriterier for å delta på kurset og bli assessor:

  • Sertifisert dekksoffiser
  • Minst tre års effektiv fartstid på kysten
  • Ha gjennomført og bestått minst en av Kystverkets farledsbevisprøver (klasse 2)*

   * Hvis du fikk farledsbeviset før 01.01.2011 oppfyller du dette kravet selv om du ikke har avlagt farledsbevisprøve.

 • Hvor ofte er det assessorkurs?

  Kystverket arrangerer assessorkurs ca. fire ganger i året eller oftere – avhengig av behov og etterspørsel.

  Se planlagte kurs her

 • Praktisk informasjon om assessorkurs

  • Varighet: 1 dag
  • Sted: Kystverket, Flathauggata 12, 5523 Haugesund
  • Mat og overnatting: Kystverket serverer lunsj kursdagen. Deltakere må selv ordne overnatting og øvrige måltider
  • Du må ta med: PC eller nettbrett som må kunne kobles til wifi
  • Kursavgift: kr. 1250,- . Avgiften dekker kursmateriell og forpleining. Betalingsavgift for kurset sendes ut i etterkant av kurset.
  • Påmelding: Klikk her for å se planlagte kurs og påmelding
  • Kurset starter kl. 08:30
  • Kurset foregår på norsk.

  Transport til og fra Haugesund lufthavn: Det tar ca. 15 min med taxi fra flyplassen til Haugesund sentrum. Kurset avsluttes slik at deltakere når flyavganger fra Haugesund lufthavn fra kl. 15.

 • Etter gjennomført kurs

  På kurset får man oppgaver som skal løses i testmiljøet for SafeSeaNet Norway. Klikk her hvis du ønsker å øve mer i dette systemet. 

Forberedelser til prøve

Kandidater kan laste ned evalueringsskjemaet som brukes under prøver med los og assessor, slik at man på forhånd kan sette seg inn i aktuelle tema. Under farledsbevisprøven skal søkeren vise at han/hun har tilstrekkelig kunnskap i farvannet det søkes om. Last ned skjema

Aktuelle tema under prøve

Kandidater kan laste ned evalueringsskjemaet som brukes under prøver med los og assessor, slik at man på forhånd kan sette seg inn i aktuelle tema. Last ned evalueringsskjema for farledsbevisprøven

Nyttige informasjonskilder

Bestilling av sensorlos for klasse 1 og 2 prøver

Når du ønsker å gjennomføre prøven må du bestille sensorlos til prøven. Det gjør du ved å registrere den planlagte seilasen i SafeSeaNet Norway, klikke på valget "Register PEC exam candidate" og legge inn nødvendige opplysninger for bestillingen.

Du vil deretter motta informasjon fra Kystverkets losformidling om status for din bestilling av sensor. Lostjenesten har tidvis stor etterspørsel, så husk å være ute i god tid med din bestilling.

OBS:

 • Dersom du har bestilt sensor til farledsbevisprøven, men ikke til losing må det være en navigatør med gyldig farledsbevis tilstede på broen for å løse losplikten.
 • Dersom det er skipperen som skal gjennomføre prøven må det krysses av for "Order pilot" i tillegg. Dette må gjøres fordi det ikke er tillatt å seile med farledsbevis der hvor kapteinen ikke har gyldig sertifikat.

Farledsbevisavgift

Du må betale farledsbevisavgift for å ta farledsbevisprøve, og fornye, endre eller utvide farledsbevis. Les mer om farledsbevisavgift

Til toppen