Hopp direkte til innhold

Søk om farledsbevis

Du kan søke om nytt, utvidet eller endret farledsbevis i systemet SafeSeaNet Norway.

Søk om farledsbevis for første gang

Før du kan søke om farledsbevis må du lage en personlig brukerkonto i SafeSeaNet Norway.

1. Lag din egen "bruker" i SafeSeaNet Norway

På påloggingssiden finner du en brukermanual. Rett under innloggingsfeltet kan du klikke på teksten "Register here". Da vil du få opp de nødvendige sidene for å kunne lage egen "bruker". Fyll inn nødvendige data.

2. Logg inn

Når du har opprettet en bruker, kan du logge inn. Epostadressen du la inn er ditt brukernavn. Når du er pålogget må du først oppdatere din personlige informasjon. Sjekk at alt er korrekt, legg inn din bostedsadresse og trykk "Update".

3. Utforsk

I menyen til venstre på siden kan du nå klikke på "Pec Admin". Da får du flere valg for hva du ønsker å se på og gjøre med ditt e-Farledsbevis. Bruk noen minutter til å utforske portalen.

Videoguide for hvordan man lager søknad om farledsbevis i SafeSeaNet Norway

Nyttige skjemaer for søknad om farledsbevis

Søk om utvidet eller fornyet farledsbevis

Navigatører kan søke om utvidet eller fornyet farledsbevis i SafeSeaNet Norway.

Gå til SafeSeaNet Norway

 

Gyldighet og fornying

 • Farledsbevis klasse 2 og 3 gjelder i fem år etter utstedelsen.
 • Farledsbevis klasse 2 og 3 kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at man i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for. Kystverket kan tillate at farvannskunnskapen vedlikeholdes ved bruk av simulator. Fornyelsen gjelder for fem år.
 • Farledsbevis klasse 1 gjelder i to år etter utstedelsen.
 • Farledsbevis klasse 1 kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at man i løpet av gyldighetsperioden har gjennomført minimum to seilaser i farleden. Unntaksvis kan Kystverket tillate at seilasene gjennomføres i simulator. Fornyelsen gjelder for to år. Farledsbevis som ikke blir fornyet kan reaktiveres i inntil tre år etter det utløp, dersom kravene til vedlikehold av farvannskunnskap bil oppfylt i løpet av treårsperioden.
 • Når din søknad om farledsbevis er behandlet, vil du få svar fra Kystverket. I svarbrevet kan du bli pålagt å gjennomføre en farledsbevisprøve før beviset utstedes / utvides. Du kan ikke gjennomføre farledsbevisprøve før du har fått et svarbrev (vedtak) fra Kystverket.
 • Se 19 i Lospliktforskriften

 

Endre ditt farledsbevis

Farledsbeviset kan etter søknad endres til å gjelde et eller flere andre bestemte angitte fartøy av liknende type og størrelse som det eller de farledsbeviset gjelder for, uten at dette medfører ny prøve. Se § 18 i lospliktforskriften

Reaktivere et utgått farledsbevis

Gå til "My account" i SafeSeaNet Norway og koble kontoen din sammen med farledsbeviset ditt.

Videoguide for hvordan du kobler din SafeSeaNet-konto med ditt eksisterende farledsbevis

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan søke om farledsbevis

  • For klasse 1 og 2 må navigatører søke om farledsbevis i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Deretter må man ta en farledsbevisprøve med en statslos
  • For klasse 3 trenger man ikke å søke i forkant. Man tar en farledsbevisprøve med en assessor. Dokumentasjon om seilingserfaring og evaluering fra assessor blir sendt til Kystverket

  Se videoguide for hvordan man oppretter en personlig brukerkonto i SafeSeaNet Norway

 • Krav til erfaring

  All relevant erfaring / fartstid blir vurdert når navigatører søker om nytt, utvidet eller fornyet farledsbevis. Navigatørens erfaring fra de siste fem årene er en viktig del av vurderingen om man får nye områder eller kan beholde eksisterende områder.

  Se krav til erfaring i lospliktforskriften §§ 10, 11, 12 og 19

   

 • Vilkår for bruk av farledsbevis

  Alle seilaser med farledsbevis skal registreres i meldingssystemet SafeSeaNet Norway før seilasen starter. I tillegg er det bestemte vilkår som gjelder for seilaser som blir gjennomført med farledsbevis.

  Se vilkår for farledsbevis

   

 • Farledsbevisprøve

  Navigatører må avlegge prøve for å få farledsbevis klasse 1, 2 eller 3. Under farledsbevisprøven skal søkeren vise at han/hun har tilstrekkelig navigasjonskunnskap- og ferdigheter for leden / området det søkes for.

  Les mer om farledsbevisprøven

 • Representativ prøve

  Dette er en prøve som dekker et gitt område der det er navigatørens seilingserfaring som avgjør hvor mye av dette området som innvilges på bakgrunn av bestått prøve. Prøven gjelder kun for klasse 2 og klasse 3 farledsbevis.

 • Representativ prøve - offshore

  Navigatører som har tatt en prøve som er representativ for offshorebasene kan utvide til andre offshorebaser.

 • Prøve med los

  Farledsbevisprøver for klasse 1 og 2 må gjennomføres med en statslos. Dette er farledsbevis som gir større rettigheter enn klasse 3.

 • Prøve med assessor

  Farledsbevisprøver for klasse 3 farledsbevis kan gjennomføres av en farledsbevisassessor.

 • Assessorkurs

  Rederier kan ha egne farledsbevisassessorer til å gjennomføre farledsbevisprøver for klasse 3 for rederiets navigatører. Klasse 3 gjelder fartøy opp til 100 meter og som ikke fører farlig eller forurensende last. Navigatører som deltar på Kystverkets assessorkurs får innføring i myndighetsutøvelse og hvordan man gjennomfører en farledsbevisprøve i tråd med regelverket.

 • Farledsbevisavgift

  Man må betale farledsbevisavgift for å ta farledsbevisprøve, fornye, endre eller utvidet et farledsbevis.

  • Farledsbevisavgiften gjelder ved gjennomføring av en praktisk og teoretisk prøve for utstedelse av nytt farledsbevis, og ved fornying, endring eller utvidelse av farledsbevis.
  • Den praktiske og teoretiske prøven som kreves for utstedelse eller utvidelse av farledsbevis medfører en avgift på kr 4 471,- pr. prøve.
  • Dersom prøven ikke bestås, må det betales ny avgift for ny prøve. Hvis navigatøren søker om farledsbevis for et stort område som krever mer enn en prøve, betales kr 4 471,- pr prøve.
  • Utstedelse, fornying eller endring av farledsbeviset medfører en avgift på kr. 1 117,-. Summen av farledsbevisavgift for en prøve og utstedelse av nytt/utvidet farledsbevis er kr 5 588,-.

  Farledsbevisavgift blir fakturert automatisk i SafeSeaNet Norway.

  Les mer om avgifter

Til toppen