Hopp direkte til innhold

Lokale begrensninger

Lostjenesten har utarbeidet ulike lokale begrensninger og retningslinjer som grunnlag for hvert oppdrag.

Et oppdrag som ikke ombefattes av de generelle retningslinjene blir betraktet som et uvanlig losoppdrag og blir håndtert i henhold til egen instruks (LOS 9.6).

Lokale begrensninger vil gjøres tilgjengelig i ny digital løsning innen årsskiftet. Inntil da finner du dem her.

Overordnede dokumenter

LOS 09.06 - Uvanlige losoppdrag

Last ned

Hensikten er å sikre lik forståelse og underbygge prosedyre LOS 9 Lostjeneste – Operasjonell drift slik at et uvanlige losoppdrag kan utføres på en sikker og effektiv måte. Versjon 5.0, 28.01.2018.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

LOS 09.07 - Begrensninger for farled og havner

Last ned

Hensikten er å sikre lik forståelse og underbygge prosedyre LOS 09 - Operasjonell drift slik at nødvendige lokale retningslinjer og anbefalinger blir utarbeidet og fulgt. Versjon 5.0, 28.01.2018.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

LOS 09.08 - Begrensninger ved bording og kvitting

Last ned

Hensikten er å sikre lik forståelse og underbygge prosedyre LOS 09 Operasjonell drift slik at tilbringeroppdrag knyttet til bording og kvitting med losbåt og helikopter utføres på en sikker og forsvarlig måte. Versjon 5.0, 28.01.2018.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Lokale begrensninger og retningslinjer for losoldermannskapene

Til toppen