Hopp direkte til innhold

Radionavigasjon (DGPS)

Kystverkets DGPS-tjeneste (Differential Global Positioning System) leverer korreksjonssignaler til GPS navigasjonsutstyr på skip. DGPS-tjenesten gir større nøyaktighet på GPS-posisjoner og styrker signalkvaliteten på systemet.

DGPS-tjenesten består av 12 DGPS-stasjoner langs norskekysten. Hver DGPS-stasjon har referansestasjoner som overvåker alle synlige satellitter (over 8 grader elevasjon), og beregner en korreksjonsverdi for hver satellitt. Disse korreksjonene blir kringkastet over Kystverkets maritime radiofyr i frekvensbåndet fra 283,5 kHz til 315 kHz, og kan mottas av brukere som har en DGPS-radiofyrmottaker om bord. Brukerens GPS-mottaker bruker de mottatte korreksjonene for å bedre nøyaktigheten på posisjonsangivelsen den beregner.

Innenfor det angitte dekningsområdet til DGPS-tjenesten vil brukeren oppnå en posisjonsnøyaktighet bedre enn 10 meter (2 drms, 95 prosent sannsynlighet).

Praksis viser at posisjonsnøyaktigheten typisk ligger i området 1 – 3 meter. I tillegg til bedre posisjonsnøyaktighet, vil også DGPS-tjenesten gi integritetsalarmer for GPS. DGPS-tjenesten skal ha en tilgjengelighet 99,5 prosent kalkulert over en to-års periode.

DGPS-tjenesten er koblet opp mot GPS. Tekniske og operasjonelle forhold for GPS ligger utenfor myndigheten til Kystverket og andre norske myndigheter.

Til toppen