Hopp direkte til innhold

Sjøtrafikksentraltjenester

Sjøtrafikksentraltjenesten (VTS) tilbyr tre typer tjenester, basert på nasjonalt regelverk og internasjonale standarder og anbefalinger.

Informasjonstjeneste (INS)

Sjøtrafikksentralen gir viktig og tidsriktig informasjon for å støtte den nautiske beslutningsprosessen ombord. Et fartøy kan be sjøtrafikksentralen om informasjon og sjøtrafikksentralen kan gi informasjon til fartøy uoppfordre. Sjøtrafikksentralen har også myndighet til å be fartøyet om informasjon dersom noe er uklart.

Informasjonen kan inneholde opplysninger om trafikkbildet, eksempelvis:

 • Posisjon, fartøysidentitet, destinasjon
 • Meteorologisk-hydrografisk informasjon
 • Aktuelle begrensninger eller aktiviteter i farleder
 • Retningslinjer for obligatorisk rapportering
 • VHF kanaler som er gjeldende i tjenesteområdet

Navigasjonsassistanse (NAS)

Navigasjonsassistanse gis på forespørsel fra fartøy for å gi beslutningsstøtte om bord, eller når sjøtrafikksentralen observerer et avvik i trafikken der man vurderer det som nødvendig å gripe inn. Ved navigasjonsassistanse følger sjøtrafikksentralen kontinuerlig opp det aktuelle fartøyet.

Situasjoner hvor navigasjonsassistanse kan gis:

 • Ved vanskelige meteorologiske forhold
 • Ved feil eller mangler på navigasjonsutstyr ombord på fartøy
 • Når fartøy avviker fra seilingsplan
 • Når det er risiko for grunnstøting eller kollisjon
 • Når et fartøy er usikker på sin posisjon, eller ikke er i stand til å bestemme sin posisjon

Sjøtrafikksentralen kan gi:

 • Peiling og avstand til nærliggende fare eller landmerke
 • Anbefale en seilingskurs til neste rutepunkt (waypoint)

Trafikkorganisering (TOS)

Trafikkorganisering skal bidra til sikker og effektiv trafikkavvikling, og hindre at det oppstår for stor trafikktetthet eller farlige situasjoner i sjøtrafikksentralområder.

Organisering og planlegging av trafikkbildet er særlig viktig når det er høy trafikktetthet. Fartøy over en viss størrelse må søke om tillatelse før seilas eller oppankring i sjøtrafikksentralområder, og må videre rapportere til gjeldende sjøtrafikksentral før innseiling i et tjenesteområde eller før avgang fra kai eller ankerplass.

Sjøtrafikkforskriften regulerer blant annet møte- og passeringsforbud, og at fartøyet kan få tillatelse (klarering) til å seile inn i et sjøtrafikksentralområde. En tillatelse (klarering) kan gis uten betingelser, eller ha spesielle vilkår som:

 • bruk av spesielle farleder
 • seilas må skje i en bestemt rekkefølge i forhold til annen trafikk
 • tillatelse (klarering) kan tilbakeholdes når det er saklig grunnlag for dette

Andre tjenester

Kontakt

Seniorrådgiver

Malin Towe Ulrika Dreijer /
Til toppen