Hopp direkte til innhold

Nye digitale ruter tilgjengelig for Nordland fylke

Kystverket har lagt ut 106 nye digitale seilingsruter for Nordlandskysten. På routeinfo.no har navigatører som planlegger seilas mellom Oslofjorden og Andøya nå tilgang til over 500 kvalitetssikrede ruter.

Navigatører kan laste ned ruter for effektiv og god ruteplanlegging ved anløp til norske havner. Rutetjenesten viser også lokale seilingsbestemmelser og andre detaljer som er viktige for seilasen. Seilingsruter og ruteinformasjon er kvalitetssikret av nautikere og loser i Kystverket.

Viktig informasjon er lett tilgjengelig

På routeinfo.no får man tilgang til separate ruter for inn- og utgående seilaser, mellom flere større havner, og for nordgående og sørgående seilaser. Man kan lett søke opp aktuelle ruter ved å taste inn aktuell havn eller kai. Rutene kan lastes direkte inn i kartsystemet om bord på de fleste nyttefartøy.

Tjenesten gir tilgang til lokale forskrifter som gjelder under seilasen til de enkelte havner, i tillegg til seilingsdistanser. Dette er informasjon som i dag ligger spredt i ulike kart og publikasjoner.

Fra i høst har Kystverket også inkludert VHF-kanal på rutene der man kommer inn i sjøtrafikksentralenes områder og soner og der det er pålagt å søke om seilingstillatelse. Foreløpig er dette kun inkludert i Oslofjorden og Skagerrak, men tjenesten vil også bli tilgjengelig i andre områder i løpet av 2021. Dette er informasjon som er blitt etterspurt i en brukerundersøkelse som ble utført i sommer. I tiden fremover vil Kystverket også vurdere å knytte annen informasjon til seilingsrutene.  

Under lanseringen av seilingsruter i Nordland, har Kystverket publisert en oppdatert API-løsning (Application Programming Interface) som gjør det enklere for leverandører av andre typer navigasjonstjenester å inkludere Kystverkets digitale seilingsruter i sine systemer. Les mer om dette på tjenestens FAQ (Frequently Asked Questions)

Gir tryggere og mer effektive seilaser

Tilgang på kvalitetssikrede seilingsruter reduserer risikoen for at fartøy tar uheldige rutevalg som kan øke risikoen for uønskede hendelser. Ved å tilgjengeliggjøre viktig ruteinformasjon digitalt bidrar tjenesten til enklere og mer effektiv ruteplanlegging. Tjenesten er ikke pliktig å bruke, men Kystverket anbefaler at navigatører bruker referanseruter fra routeinfo.no som grunnlag for sin planlagte seilas.

Den digitale rutetjenesten routeinfo.no ble etablert i 2018 med digitale ruter for Oslofjorden og har siden blitt gradvis utvidet nordover. Et komplett rutetilbud for hele norskekysten kommer innen utgangen av 2020.

Den digitale rutetjenesten er et resultat av et samarbeid mellom Kystverket og andre samarbeidspartnere. Den tekniske løsningen routeinfo.no, der Kystverket forvalter og formidler digitale seilingsruter og ruteinformasjon, er utviklet av Avinet.

Nytteverdi for navigatører

  • Øker navigasjonssikkerheten – reduserer risikoen for at fartøy tar uheldige rutevalg som kan medføre uønskede hendelser.
  • Tidsbesparende ‒ navigatører mottar digitale referanseruter som er kvalitetssikret av nautikere i Kystverket.
  • Viktig ruteinformasjon er gjort tilgjengelig på ett sted ‒ navigatører sparer tid på å lete frem relevant ruteinformasjon fra ulike kilder.
  • Rutene er åpent tilgjengelig og kan lastes ned via routeinfo.no. Tjenesten er gratis. Informasjon om alle endringer er tilgjengelig på routeinfo.no.
  • Datafilene er tilgjengelig i internasjonal standard (RTZ-format) og kan lastes opp til fartøyets ECDIS og andre aktuelle verktøy.
  • Styrker BRM (Bridge Resource Management) ‒ legger til rette for bedre ressursutnyttelse og hindrer misforståelser på bro.
  • Legger til rette for just-in-time ankomst ‒ reduserer drivstoffbruk om bord ‒ gir miljøgevinst.
Til toppen