Hopp direkte til innhold

Styrker AIS-overvåkingen i norske havområder

NorSat-TD, satellitten til Norsk Romsenter, skal overvåke skipstrafikk i norske havområder.
NorSat-TD
Foto: UTIAS-SFL

Kystverkets overvåkingsevne i havområdene er styrket etter den nylige oppskytingen av Norsk Romsenters nyeste satellitt, NorSat-TD.

Satellitten er utstyrt med en AIS-mottaker som kan observere fartøy over store havområder. Den passerer over norske havområder hvert 90. minutt og sender trafikkinformasjon til Kystverkets AIS-nettverk i en 5-10 minutters periode.

Følg skipstrafikken i norske sjøområder på NAIS

En styrking av Norges beredskap

Satellittdataene inngår i Kystverkets nasjonale AIS-tjeneste som gir en kontinuerlig oversikt av trafikkbildet langs kysten og i norske havområder. Tjenesten er en viktig del av Norges maritime beredskap, og er i dag brukt av ulike norske myndigheter.

‒ NorSat-TD bidrar til å styrke overvåking av skipstrafikken i norske havområder. Siden AIS-satellittene har begrenset levetid, er en jevnlig fornying av AIS-satellittene viktig for å opprettholde en sikker og kontinuerlig drift av AIS-tjenesten, opplyser senioringeniør Bjørnar Kleppe i Kystverket.

Kystverket har i over et tiår samarbeidet med Norsk Romsenter og Forsvarets forskningsinstitutt i et felles satellittprogram. I dag har Kystverket fire AIS-satelitter i drift. Den første norske AIS-satellitten ble skutt opp i 2010. I 2022 ble denne tatt ut av drift etter å ha sendt data med redusert kapasitet over lengre tid. 

Tester ut mulige forbedringer

NorSat-TD er en såkalt teknologidemonstator som skal teste ut ny teknologi for styring av satellitter, kommunikasjon, navigasjon og maritim overvåking. Den skal blant annet teste ut en motor som kan gjøre det mulig å justere satellittens bane. Hvis dette kan tas i bruk på nye satellitter i fremtiden, kan det bidra til at vi får en bedre kontinuitet i trafikkbildet for havområdene enn vi har i dag. I tillegg skal det testes ut en ny kommunikasjonskanal basert på VDES-teknologi (VHF Data Exchange System) som gjør det mulig å overføre informasjon automatisk til skip.

‒ Testing av VDES-teknologi er et viktig bidrag i utviklingen av fremtidens digitale informasjons- og sjøsikkerhetstjenester til skip, et arbeid som nå pågår. På sikt kan VDES bidra til at viktig informasjon kan leveres direkte til skipenes kartmaskin. For eksempel vær- og bølgevarsler, farevarsler, sjøtrafikksentraltjenester, seilingsruter eller seilingsregelverk kan være aktuelle slike tjenester, forklarer Kleppe.

I begynnelsen av 2024 er det planlagt oppskyting av NorSat-4, en satellitt som er finansiert av Kystverket, Norsk Romsenter og Forsvaret. I tillegg til en ny AIS-mottaker, vil denne også være utstyrt med et jordobservasjonskamera med dag- og nattfunksjon.

Les mer om NORSAT-TD og det norske satellittprogrammet hos Norsk Romsenter

Kontakt

Senioringeniør

Bjørnar Jon Kleppe /

Relevante artikler

Til toppen